Risken för medicinska och biologiska problem ökar markant om släktingar har barn med varandra. Ändå är det inte förbjudet i Sverige att kusiner gifter sig. Med migrationen har problemen med inavel vuxit markant.

Sjukhusläkartidningen hade förra året följande ingress till en artikel: ”Om jag hade vetat att risken var högre att få ett sjukt barn hade jag inte gift mig med min kusin. Varför sa ingen något?”

Frågan ställdes i förtvivlan av en mamma som fött ett barn med utvecklingsstörning. Hon och barnets pappa var första gradens kusiner och äktenskapet hade arrangerats av familjen.

Mer information om risker räcker inte

I tidningen efterlystes mer informera om riskerna med kusingifte. När jag söker i riksdagens handlingar är det också ett återkommande förslag, att öka informationen om riskerna.

Men ingen har, vad jag fann, föreslagit förbud mot kusingifte i Sverige. Det förvånar mig, för det hade också varit ett sätt att försvåra tvångsäktenskap inom de gigantiska migrationsgrupperna som numera finns i Sverige.

Därför är det glädjande att läsa intervju med Sofie Löwenmark som jobbar för stiftelsen Doku.nu som granskar islamism. Hon ser kusinäktenskap som ett verktyg som underlättar den destruktiv hederskulturen bland invandrare.

– Man är nog bra naiv om man tror att man kan utrota hederskulturen lite snabbt och lätt med en svensk jämställdhetsplan. Det är hög tid att förbjuda kusinäktenskap, det är så den förs vidare. När jag läser alla de här domarna rör det sig i nästan samtliga fall om tvångsäktenskap med kusiner i första led. Det framkommer också i domarna att också deras föräldrar är kusiner. Konsekvenserna av detta borde ju var och en kunna förstå, både vad gäller hederskulturens bevarande i sig, men också de medicinska komplikationerna, säger Sofie Löwenmark.

Dags att förbjuda kusingiften

När riksdagsledamot Mikael Eskilandersson (SD) häromåret frågade justitieminister Morgan Johansson (S) om kusinäktenskap blev svaret, som så ofta från herr justitieminister, långrandigt och om ”behov av åtgärder i syfte att säkerställa ett starkt skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv”. Men han kom ändå fram till att ”det finns inget hinder” för kusiner att gifta sig i Sverige.

Men nu när integrationspolitikens misslyckanden bara blir fler och allt allvarligare, är det tid att vidta riktiga åtgärder. Månggifte är nu – äntligen – på gång att förbjudas. Självfallet borde också kusingiften förbjudas.

Skälet till att detta inte skett redan är den svenska öppenheten och tilltron till att människor fattar egna kloka beslut om vem man vill leva med. Förbud är en inskränkning som inte har behövts. Och så få förbud som möjligt på samlevnadens område är en sympatisk ambition.

Migrationen skapar nya problem

Men nu har migrationspolitiken inneburit att miljontals människor kommit från kulturer med grovt destruktiva inslag just i samlevnadsfrågor. Utan stor invandring hade inga förbud behövt att införas. Men nu har flertalet partier orsakat en situation där stora grupper i vårt land inte följer svenska seder och bruk.

Då blir det ofrånkomligen så att vi måste förhålla oss till detta. Och med det läge som nu råder, är förbud mot kusinäktenskap en rimlig åtgärd. Både därför att de medicinska riskerna är så stora och därför att kusingifte används som verktyg för att upprätthålla destruktiv hederskultur.

Så bästa riksdag, se till att åtgärda ett växande problem till följd av migrationspolitiken. Förbjud kusinäktenskap.