Som väntat blir det mycket gnäll när Sverigedemokraterna vill strypa bidragsflödet till dem som har uppehållstillstånd men inte arbetar. Men kritikerna har fel.

De gamla partierna har i 30-40 år misslyckats med att få nyanlända i arbete, det man själv sagt är den allra viktigaste åtgärden för att åstadkomma integration.

Därför är det helt rätt att strypa bidragen. Det blir en piska för att få dem som kommit till Sverige att arbeta. Istället för bara morötter, som den gamla partierna försökt med.

Usel idé?

Men detta anses av vissa vara för hårt. Expressen skriver på ledarplats att det är fel att koppla bidragen till medborgarskap. Man anser det är ”en usel idé”, eftersom utländska forskare som bidrar till svensk ekonomi då skulle särbehandlas.

Så är vi där igen: det har från migrationsfantasterna länge hävdats att det är högutbildade stjärnforskare som kommit i migrationsströmmen. Verkligheten är att andelen analfabeter och lågutbildade är dominerande.

Men okej, några forskare kommer som jobbar på Karolinska eller andra högkvalificerade arbetsplatser. Enligt Expressen skulle de ”skrämmas bort från landet”, eftersom de inte har ambition att bli medborgare här utan bara jobba några år och sedan flytta till ny arbetsplats utomlands.

Men här har Expressen, liksom andra liberala ledarskribenten, missuppfattat innebörden av SD-förslaget.

Suktar högavlönade utländska forskare efter barnbidrag?

Det är de ”bosättningsbaserade förmånerna” som Sverigedemokraterna vill begränsa till medborgarskapet. Däremot, vilket Oscar Sjöstedt tydligt sa på presskonferensen i måndags, erhåller alla som arbetar (med eller utan medborgarskap) sin SGI – sjukpenningsgrundande inkomst. Förmåner som kopplas till intjänade inkomster ska utgå till alla – dessa personer gör ju rätt för sig. De ska ha sjukpenning när de blir sjuka och andra inkomstrelaterade förmåner, av den enkla anledningen att de betalt skatt för dem.

Det är däremot bostadsbidrag, garantibelopp i föräldrapenningen liksom barnbidrag, med flera bidrag, som inte kommer att utgå.

Att forskare med hög lön skulle skrämmas från Sverige därför att de inte får barnbidrag är föga troligt. Eftertraktar dessa kvalificerade forskare garantibeloppet på 60 kr per dag i föräldrapenningen? Söker de bostadsbidrag? Nej, knappast.

Därför är Sverigedemokraternas förslag just det som Expressen själv efterlyser – välfärdsförmånerna kopplas till arbete och vistelsetid i landet (medborgarskap blir inte aktuellt förrän efter flera år). Däremot ger uppehållstillstånd inte rätt till bidrag för de som inte arbetar. Och det är högst rimligt. Också enligt den gamla socialdemokratiska devisen ”Gör din plikt. Kräv din rätt” (som i SD:s tappning otvetydigt ska tolkas som – gör din plikt så kan du kräva din rätt).