Idag är det Engelbrekt som har namnsdag. Detta till åminnelse av den förste folkhjälten i Sveriges historia. Han samlade allmogen för att avsätta danske kungen och visade att i Sverige var bönderna att räkna med som avgörande maktfaktor.

Länge trodde man att det var idag, för 583 år sedan, som Engelbrekt Engelbrektsson blev mördad vid Hjälmarens strand (idag tror man mer på 4 maj 1436).

När allmogen blev riktigt missnöjd med Kalmarunionen som gjorde den danske kungen till svensk kung klev Engelbrekt fram som ledare. Danskarna hade tillsatt fogdar som drev in skatter som danskarna lade beslag på – precis som EU idag genom exempelvis coronafond lägger beslag på svenska skattebetalares resurser.

Engelbrekt var yrkesmilitär och måste haft en väldig karisma, för på bara ett år lyckades han samla dalkarlarna till uppror mot fogdarna och sedan snabbt samla merparten av svenska adeln för att avsätta Erik av Pommern som svensk kung.

Engelbrekt styrde Sverige som rikshövitsman. Det var då Arboga möte hölls 1435, som kommit att räknas som Sveriges första riksdag. Därav Engelbrekts pampigt placerade byst av Bror Hjort i dagens Riksdagshus.

Men Engelbrekt blev som sagt snart mördad och Kalmarunionen återupprättad.

Det var framför allt efter hans död som han blev dyrkad och förklarad nationalhjälte. Och det med rätta. Engelbrekt visade att om man fick bondebefolkningen med sig hade man verklig makt. I Sverige har bönder aldrig varit livegna och det har präglat nationens identitet.

När danske kungen Kristian tyrann avsätts nästan etthundra år senare, är det också bönderna som fällt avgörandet. Kristian underskattade bönderna och trodde sig kunna beskatta dem hårdare samtidigt som han förbjöd bönderna att inneha armborst (som både var potent vapen i krig, men också viktigt i vardagen som jaktvapen). Det var då bondebefolkningen slöt upp bakom Gustav Eriksson Vasa för att störta dansken. Stockholms blodbad, där adeln decimerats, spelade mindre roll för bönderna.

Det var därför att Engelbrekt var först med att förstå hur makten fördelades i landet, som han fick ikonstatus då – och är värd att minnas idag.

Verklighetens folk ska inte kuvas av vare sig utländskt baserade unioner eller av ett inhemskt etablissemang. Folket ska vara med och styra landet. Och avgöra inriktningen på landets utveckling. Idag handlar det exempelvis om att korrigera överhetens ohållbara invandringspolitik, som undergräver både välfärd och trygghet.

Och idag kan svenska folket störta en ansvarslös överhet på annat sätt än att bränna ner fogdarnas borgar, nämligen genom att använda sin rösträtt i allmänna val till riksdagen. Det börjar bli hög tid att använda den makten.

*

Se gärna samtal om Engelbrekt i Riks: