När en arbetsledare uppmanade anställda att tala svenska under arbetstid, blev arbetsgivaren anmäld för diskriminering. Nu slår Diskrimineringsombudsmannen fast att det inte rörde sig om etnisk diskriminering.

Det var i november 2019 som en bemanningsanställd i en Willys-butik i Göteborg av en arbetsledare först informerat arbetslaget om att arabiska var förbjudet att tala på arbetsplatsen under såväl arbetstid som raster, rapporterar Göteborgs-Posten.

Tala svenska

Sedan har arbetsledaren givit dem arbetsinstruktioner för dagens uppgifter på svenska, något som ifrågasattes av anmälaren.

”Arbetsledaren var tydlig med att det är svenska som gäller, det gäller alla. Jag kände mig illamående och sa till gruppchefen: ’Jag vet inte hur jag ska göra, då du vet att jag har en begränsad svenska” skriver den anställde i sin anmälan till Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Arbetsledaren ska då ha visat upp företagets språkpolicy inne på sitt kontor.

Den anställde som inte kunde bra svenska bad då en kollega översätta pappret, som uppgav att det stod att det var förbjudet att prata arabiska samt att det är svenska som ska pratas på företaget.

”Gör som du blir tillsagd att göra. Om du inte förstår så kan du lämna ditt jobb och gå till SFI”, hävdar anmälaren att chefen ska ha sagt därefter.

Arbetsledaren och flera anställda som närvarade har dock en helt annan bild av händelsen. De menar att chefen aldrig ska ha förbjudit någon att tala arabiska, utan istället uppmanat medarbetarna att försöka använda mer svenska under arbetstid.

I företagets språkpolicy för sina Willys-medarbetare står det att de anställda ska ”använda det svenska språket under arbetstid både i butik och på fikaraster”.

I sitt svar till DO uppger företaget att språkpolicyn infördes för sex år sen när bolaget upptäckt att det uppstått grupperingar bland de anställda beroende på modersmål. Detta ska ha skapat motsättningar bland kollegor och även lett till missuppfattningar i säkerhetsarbetet, vilket inneburit risk för medarbetarna.

DO: ”Inte etnisk diskriminering”

Nu slår DO fast att det inte rört sig om etnisk diskriminering att uppmana den anställde att tala svenska på sin arbetsplats. Man menar att utredningen inte kunnat visa att företaget haft något förbud mot att tala arabiska. Man menar även att språkpolicyn inte behandlat anmälaren annorlunda än någon annan anställd och att den anställde därför inte kan anses ha utsatts för etnisk diskriminering.

”DO bedömer sammantaget att språkpolicyn, på det sätt den tolkats och genomförts, var berättigad, lämplig och nödvändig och inte framstår som orimligt ingripande” skriver myndigheten i sitt beslut.