Centerpartiets partiledare Annie Lööf har under de senaste dagarna krävt åtgärder mot det ökade kvinnovåldet. Av förslagen som partiet nu vill se finns bland annat skärpt straff för grov kvinnofridskränkning, skärpta straff vid överträdelse av kontaktförbud och att kontaktförbud med fotboja ska användas vid fler tillfällen. Men så sent som förra året röstade Centerpartiet nej till just de förslagen.

ANALYS. I april 2020 behandlade riksdagen motioner från partierna som handlade om straffrättsliga frågor. Moderater, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna hade samtliga motionerat om att skärpa straffet för grov kvinnofridskränkning.

Intresset från de övriga partierna var dock svalt.

I och med att straffskärpningen som gjordes 2013 lett till att strafflängderna ökat fanns det, enligt övriga partier i utskottet, ingen anledning att ställa sig bakom ytterligare straffskärpningar.

SD, M och KD krävde skärpta regler

Samma månad behandlade man även motioner om våldsbrott och brottsoffer. Ett stort antal motioner om just kontaktförbud. Sverigedemokraterna föreslog i motion, med Richard Jomshof som första namn, att utfärdandet av kontaktförbud för utsatta kvinnor skulle förenklas och att straffet för överträdelse av kontaktförbud skulle skärpas genom att minimistraffet sätts till fängelse.

Moderaterna föreslog att kontaktförbud med elektronisk övervakning skulle kunna användas i fler fall och att brottsutsatta kvinnor inte ska behöva vänta på att ett kontaktförbud bryts innan ett kontaktförbud med elektronisk övervakning beslutas. Tillsammans med Kristdemokraterna enades SD och M i utskottet om att stödja kontaktförbud med fotboja ska kunna användas i fler fall, men åter igen ansåg de övriga partierna i utskottet att motionerna skulle avslås.

I sin reservation i utskottet (2019/20:JuU26) skrev M, SD och KD:

”Vissa typer av brottskategorier utmärker sig som särskilt knutna till kvinnovåld. Det gäller bl.a. grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning. Att motverka dessa brott är en viktig del i arbetet med att motverka kvinnovåld och för att öka kvinnors trygghet. I dag är straffskalan för dessa brott fängelse i nio månader till sex år. För att bättre fånga upp allvaret i denna typ av systematiska kränkningar i nära relationer vill vi skärpa straffskalan. Minimistraffet bör därför höjas till ett års fängelse. En sådan höjning skulle också innebära att polisen på egen hand kunde hämta ut exempelvis journaluppgifter och driva vidare en utredning även i de fall då målsäganden inte medverkar i utredningen. Vi vill vidare att maximistraffet för dessa brott ska höjas avsevärt.”

C röstade emot

C röstade nej till dessa förslag. Varför Centerpartiet nu har ändrat sig och förespråkar förslag man så sent som förra våren avslog är inte klart. De har heller inte berättat hur de kommer att ställa sig när frågorna åter igen ska behandlas i justitieutskottet de kommande veckorna.

Se mer om frågan i Riks-inslag: