Annie Lööf talar om säkerhetsrisker. Då borde hon titta sitt eget parti i spegeln. Fram till 1979 hade Centerpartiet en tidigare nazist som riksdagsman. Han blev aldrig utesluten.

Den här pajkastningen börjar bli riktigt löjlig. I en intervju i G-P idag säger Annie Lööf att Sverigedemokraterna skulle vara en ”säkerhetsrisk” i regeringsarbetet.

Lööf är antidemokrat i Putins följe

Det är ett dåraktigt uttalande. Lööf underkänner därmed demokratin och visar samma totalitära tendenser som Putin i Ryssland och Erdogan i Turkiet. Hon klarar inte av meningsmotståndare, utan vill hitta sätt att diskvalificera och tysta dem genom att betrakta oppositionen som säkerhetshot.

Demokrati betyder att man respekterar meningsmotståndare. Både genom att diskutera sakfrågor med dem och genom att acceptera att motståndarna kan vinna regeringsmakten om de får väljarkårens stöd i allmänna val.

Den som inte diskuterar sakfrågor utan ägnar sig åt att svartmåla meningsmotståndare är inte demokrat i själ och hjärta.

Den som inte accepterar att meningsmotståndare som vinner val har rätt att nå regeringsmakten är inte för demokrati utan ett totalitärt styre.

Nazistiske riksdagsmannen Per-Olof Sundman (C)

Per-Olof Sundman (1922-92) var nazist under andra världskriget. Han var sedan riksdagsman för Centerpartiet 1968-79. Det uppdagades efter hans död att han 1938–43 varit aktiv i olika nazistiska organisationer. I hans författarskap fanns förakt för vissa människor och en auktoritetstro som kan knytas ”till fascistisk och nazistisk ideologi”, heter det exempelvis i Svenskt biografiskt lexikon.

Men eftersom han tillhörde etablissemangen och de fina salarna i Stockholm har det inte legat honom till last.

Och det visar att Annie Lööf inget har att skryta med. Hon har en nazist vid sitt partis historiska barm, därtill i landets lagstiftande församling. Något så allvarligt ur säkerhetsaspekter kommer Sverigedemokraterna inte i närheten av.

Statsrådet Arthur Engberg (S)

Socialdemokraterna är naturligtvis inte bättre. Deras riksdagsman och utbildningsminister Arthur Engberg (S) var drivande bakom rasbiologiska institutets inrättande 1921 och skrev drypande antijudiska texter som citerades av nazister under andra världskriget.

Listan på nazianstrykning kan göras lång. Dokumentären Ett folk, ett parti – Socialdemokraternas historia ger mer fakta.

Visst har det rört sig personer runt Sverigedemokraterna som på liknande sätt haft avskyvärda ideologiska åsikter. Men de har inte haft något inflytande och de har uteslutits. Något som varken Sundman (C) eller Engberg (S) blev.

Om man ska mäta inslaget av nazianstrykning i svenska partier ligger såväl Centerpartiet som Socialdemokraterna långt före Sverigedemokraterna.

Historien ska inte vara slagträ i dagspolitisk debatt

Alla historiska perspektiv är viktiga och ska analyseras – och då om alla partier efter samma måttstock. Men kunskap om historien är en sak. Dagspolitisk debatt är en annan.

Anklagelser om historia borde inte skymma dagens politiska problem och lösningar. Men i rädslan att förlora regeringsmakten har Socialdemokratin växlat upp sin smutskastningskampanj. Och nu har också Annie Lööf och Centerpartiet klivit på det kampanjtåget.

För mig visar det hur panikslagna de är över möjligheten att förlora makten. De vet att deras egen politik är så oduglig att det inte går att vinna val med den. Därför drar man sig inte för att försöka skrämma upp väljarkåren och ytterligare polarisera det svenska samhället.

Detta även om de kastar stora stenblock i glashus.

Svaret på den här typen av attack mot upplysningens grundprinciper om respekt för meningsmotståndarna, är att vända sig till väljarkåren med den sakpolitik oppositionen står för. Väljarna har rätt att veta vad partierna tänker göra åt pensionerna, välfärden, kriminaliteten, integration och migration.

Om väljarna lär sig urskilja vilka som talar om verklighetens problem och vilka partier som dribblar bort debatten mot gyttjepölen för att slippa tala om sin egen politik, så kommer smutskastningen att falla platt till marken.

Det är nu upp till svenska folket att rädda vårt land från maktgalna och panikslagna politiker som i desperation tillgriper totalitära metoder.