Anhöriginvandringen till Sverige är fortsatt stor. Men Migrationsverket kontrollerar inte att de som hävdar att de är anhöriga verkligen är det. Det gör att det är fritt fram för skenäktenskap och människohandel.

Riksrevisionen har granskat Migrationsverkets arbete och riktar omfattande kritik och vill se åtgärder vidtas från regeringen och Migrationsverket.

Man kritiserar bristande identitetskontroll av de nära 40.000 personer per år som får uppehållstillstånd på grund av anknytning. Äktheten hos de sökandes identitetshandlingar kontrolleras inte tillräckligt, menar Riksrevisionsverket.

I stället förlitar man sig på att de handlingar som lämnats in till svenska ambassader är korrekta.

– När ärendet flyttas över till Migrationsverket i Sverige utgår handläggarna i regel från att den sökandes identitet är klarlagd. Därmed är det ingen som i praktiken säkerställer vem personen är, säger Anders Berg, projektledare för Riksrevisionens granskning, enligt ett pressmeddelande.

Risk för människohandel

Bristerna i handläggningen kan enligt granskningen leda till att Migrationsverket missar skenäktenskap och människohandel. Dessutom kan de som faktiskt har rätt till uppehållstillstånd få avslag när handläggningen brister, och handläggningstiderna riskerar att bli onödigt långa.

Migrationsverket får kritik för att man inte förser svenska ambassader och konsultat med verktyg för att kontrollera identitetshandlingarnas äkthet, men också för att de kontroller som görs av verkets personal i Sverige är alltför ytlig.

Håkan Jonsson, processledare för tillstånd på Migrationsverket, medger för SVT att brister finns i rutiner och i tillgång på teknisk utrustning.

– Vi vet att vi kan bli bättre på det här. Sen kan man alltid diskutera om det är stora brister. Vi känner till hur det fungerar och vi kommer att se över hur vi kan förbättra det här. Det arbetet har vi redan påbörjat, säger Håkan Jonsson sedan hundratusentals ärenden godkänts.