Energiminister Anders Ygeman (S) har tidigare försökt få till prishöjningar på elen, men stoppades av oppositionen. Nu gör han nytt försök.

Regeringen har lagt fram ett nytt förslag som är snarlikt det som röstades ner. I korthet handlar det om en ny lag som ska skapa ”särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet”.

Att den nya lagen kommer att leda till nya drivkrafter är närmast en lögn, menar Karin Pihl i ledare i Göteborgs-Posten. Statliga Svenska kraftnät skriver i sitt remissvar att man ”kan konstatera att lagförslaget saknar krav på att det särskilda investeringsutrymmet ska gå till åtgärder som förstärker kapaciteten i elnäten och konsekvenser om så inte blir fallet.”

Prishöjningen behöver alltså inte alls gå till ökad kapacitet utan kan bli ökad vinst genom att man använder resurserna till vanligt underhåll. Energimarknadsinspektionen (EI), myndigheten som övervakar elmarknaden i Sverige, konstaterar svart på vitt: ”förslaget leder endast till utökade vinster”.

Konkurrensverket menar att Ygemans lag innebär ”en omotiverad kostnadsökning för konsumenterna” och avstyrker därför förslaget.

”Det är skandalöst” säger Stefan Yard, professor emeritus och en av landets främsta elnätsexperter.

G-P menar att regeringen sysslar med ”omvänd omfördelningspolitik” – vanliga hushåll pungslås på pengar som hamnar i fickorna på elföretag, varav det största, Vattenfall, är statligt.