Är det rasism att kräva att utländska läkare ska klara svenska läkarprov? Ska patienter som möter utländska läkare behöva förvänta sig sämre vård?

Det pågår en kampanj för att utländska läkare ska slippa vara lika kunniga som läkare utbildade i landet. Svenska krav på kunskap är för höga.

I det senaste provomgången i februari klarade bara 46 av 212 läkare från utlandet kunskapsprovet.

Det har åter fått igång kraven från denna grupp om att Sverige måste sänka kraven på vad utländska läkare kan. De protesterar mot kunskapsprovet i Läkartidningen.

Vissa utländska läkare hävdar att de svenska proven är för hårda, med tanke på att bara 20 procent av de som gjort provet får godkänt. Men när slumpvis utvalda svenska läkarstudenter, som bara är halvklara, gör provet får 48 procent godkänt. Och bland de svenska läkarstuderande som gick näst sista terminen godkändes 75 procent, skriver Expressen. 

Hittills har Socialstyrelsen stått emot kraven på att utländska läkare ska få lägre krav, men med tanke på de skrikiga vänsteropinionerna vore det inte förvånande om kvalitetskraven sänks för utländska läkare i framtiden.

Expressens vädjar om att man ska låta bli: ”Förhoppningsvis håller myndigheten kvalitetskravens fana fortsatt högt. Oavsett hur brutalt det måste kännas att misslyckas med kunskapsprovet för läkare med lång yrkeserfarenhet från hemlandet, går det absolut inte att kompromissa med kvaliteten. Sjukvården är till för patienterna, inte personalen.”

Om den uppmaning fått gälla också inom äldreomsorgen hade dödstalen förmodligen blivit lägre, eftersom den använder de äldre som integrationsverktyg för migranter.