Den svenska regeringen avvisar förbud mot utländsk finansiering av moskéer, eller ens att ha kontroll på hur moskéer infiltreras och utsätts för utländsk påverkan. I Danmark stoppas nu donationer till moskéer från länder och utländska aktörer som anses motarbeta demokratin.

En ny lag har trätt ikraft i Danmark. Där förbjuds utländsk finansiering av moskéer i syfte att hindra länder som Saudiarabien, Qatar och Turkiet att få inflytande över danska moskéer.

Islamistisk påverkan

Lagen har tillkommit sedan en moské i Köpenhamn tagit emot mångmiljonbelopp från Saudiarabien.

– Genom att komma med en stor pengapåse kan man bestämma inriktningen på moskén. Det blir en påverkan, säger terrorforskaren Magnus Ranstorp vid Försvarshögskolan till Bulletin.

Muslimska trossamfund och föreningar i Sverige tar emot pengar från länder i Mellanöstern, men från ansvarigt politiskt håll finns inget intresse att uppmärksamma påverkansoperationer från främmande makter.

I riksdagen har regeringen avvisat propåer om att ens ta in information så att det blir känt hur omfattande det utländska inflytandet och finansieringen är.

S/MP-regeringen avfärdar behovet av ökad kontroll

Riksdagsledamoten Markus Wiechel (SD) tog upp frågan om utländsk finansiering av moskéer i riksdagen 2017, i debatt med dåvarande kulturministern.

Wiechel framförde att Saudiarabien, Turkiet, Qatar och Libyen finansierar en lång rad olika moskéer och muslimska församlingar i Sverige. Enbart Saudiarabien har inflytande över mer än var fjärde moské genom mångmiljonbidrag, enligt en granskning av vänstertidningen Dagens ETC. Ändå finns ingen diskussion om vad denna finansieringen innebär, påpekade Wiechel.

– Har kulturministern och regeringen någon koll på hur omfattande den utländska finansieringen av moskéer är i Sverige och avser ministern att vidta några åtgärder för att förhindra att detta sker framöver?

Dåvarande kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) avvisade behovet av att Sverige skulle införa några begränsningar eller ens att upprätta någon som helst kontroll över finansieringen.

– Det finns i Sverige inte någon laglig skyldighet för en ideell förening att särredovisa varifrån en intäkt kommer. Eftersom denna skyldighet inte finns saknas det uppgifter om omfattningen av utländsk finansiering.

– Regeringen avser inte att vidta någon åtgärd i syfte att ålägga ideella föreningar att särredovisa varifrån en intäkt kommer, svarade kulturministern kort.

Utländsk påverkan

– Vi i Sverige pratar ofta om rysk påverkan, kinesisk påverkan. Vi har aldrig riktigt pratat om Gulfstaters påverkan, eller för den delen Turkiet eller Irans påverkan på olika trosinriktningar, säger Ranstorp.

Han menar i Bulletin att svenska politiker har ”fegat ur” och ”tagit den lätta vägen i debatten”.

*

Denna artikel publicerades först i The Conservative.