Personer kommer till Sverige för att undgå straff för krigs- och terrorbrott eftersom andra länders lagstiftning är mer långtgående.

– Svenska terrorlagarna måste skärpa. Behovet är akut, säger Per Lindqvist, chefsåklagare på riksenheten för säkerhetsmål till SR.

Andra EU-länder har mer omfattande terrorlagar än Sverige. Det gör att de som begått krigs- och terrorbrott söker sig till Sverige för att undvika straff i andra länder. I viss mån är det redan så, menar åklagaren.

I Sverige har ingen åtalats eller dömts enligt den lag som kom för ett år sedan och kriminaliserar olika former av samröre med en terroristorganisation.

*

Se intervju i Riks med advokat Nima Rostami om varför inga av de återvändande IS-terroristerna har åtalats. Hur kommer det sig att Sverige inte kan ta bort medborgarskapen för terroristerna?