Uppfattningen att Sveriges Radio och Sveriges Television har en vänstervriden nyhetsbevakning är utbredd bland svenskarna. Det framgår av en ny opinionsmätning gjord av Medieakademin.

Varje år ger föreningen Medieakademin ut en förtroendebarometer där man har mätt allmänhetens förtroende för bland annat massmedier och myndigheter. I årets mätning har man intervjuat 1 206 personer under perioden 23 februari–3 mars.

För de skattefinansierade medierna i public service, SR och SVT, uppger 68 respektive 65 procent av de svarande att de har ett ganska stort eller mycket stort förtroende.

Störst är förtroendet bland miljöpartister, centerpartister, vänsterpartister och socialdemokrater – mellan 80 och 90 procent. Lägst bland dem som röstar på Sverigedemokraterna, men också moderater och kristdemokrater har lägre förtroende än snittet.

För första gången har Medieakademin även frågat folk hur de uppfattar mediernas politiska lutning.

När de svarande får placera SR:s och SVT:s nyhetsbevakning på en vänster-högerskala svarar 38 respektive 39 procent att medierna ligger klart eller något till vänster. 61 respektive 59 procent anser att medierna varken ligger till höger eller till vänster.

Enbart två procent tycker att SR:s och SVT:s nyhetsbevakning lutar något till höger.

Vänstervridningen i public service är alltså påtaglig om man ska tro de slumpmässigt tillfrågade. Även de som själva sympatiserar med vänstern placerar SR och SVT på den sidan av skalan.