Nu kommer resultat från en studie som granskar hur några ledande svenska medier rapporterade om coronapandemin våren 2020. Resultatet pekar på att medierna höll makten bakom ryggen, i syfte att skapa nationell samling i en krissituation.

Det är inte fel att värna nationell samling, menar rapporten som dock frågar sig om inte medierna var alltför villiga att lyda makthavarna och ograverat ge maktens perspektiv:

man [kan] ställa sig frågan om inte nyhetsmedierna under våren 2020 i alltför hög grad bedrev en journalistik för nationell samling i en svår situation, och därvid i alltför hög grad slöt upp bakom myndigheter och politiker i beslutande ställning.”

Nordiska framgångar ”anmärkningsvärt” frånvarande

Rapportförfattarna, som tidigare granskat medierapportering om fågelinfluensan, svininfluensan och Ebolautbrottet, konstaterar också att massmedierna underlåtit att rapportera om mer framgångsrika länder i vår omedelbara närhet – våra nordiska grannländer.

”… men kanske bör nyhetsmedierna fundera på om de genom fler utblickar åt pandemihanteringen i de nordiska grannländerna, som i många avseenden liknar Sverige, hade kunnat bidra till en vidgad bild av vad som kunde ha gjorts annorlunda och bättre. Framför allt gäller detta de som producerar åsiktsjournalistiken, det vill säga ledarskribenter och krönikörer/kolumnister, där utblickarna mot framgångsrika pandemihanterare i de nordiska grannländerna var anmärkningsvärt få under de perioder som undersökts i denna rapport.”

Rapporten är framtagen på Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) vid Göteborgs universitet, på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.