Stockholmsliberaler slåss för att fortsätta sänka partiet. Det är vi, och de konservativa väljarna, tacksamma för, skriver gruppledarna Peter Wallmark (SD) i Stockholms stadshus och Gabriel Kroon (SD) i Region Stockholm i debattinlägg.

DEBATT. Vem efterfrågar egentligen socialliberal politik? Allt färre har det visat sig i såväl de nationella som regionala opinionsundersökningarna, och Stockholmsliberalerna jobbar hårt för att det ska bli ännu färre.

När deras partiledare Nyamko Sabuni nyligen gick ut med att partiet kommer att stödja en borgerlig regering efter nästa val, reagerar Stockholmsliberalerna precis som förväntat. De påpekar att de i Stockholm aldrig kommer att kunna samarbeta med Sverigedemokrater på grund av grundläggande åsikts- och värderingsskillnader. Däri är vi eniga så länge Liberalernas lokala politik ligger närmre vänsterblocket än en konservativ allianspolitik.

Som tur är ser allt fler att Liberalernas politik helt saknar relevans i det moderna politiska landskapet.

Saft och bulle-politik mot kriminella gäng

För att ta några exempel driver Liberalerna i Stockholms stadshus en saft- och bullepolitik mot kriminella gäng där så kallade ”allvarssamtal” lanseras som en del av lösningen. Genom att prata allvar med gängkriminella och våldsbejakande extremister ska de komma till bukt med det eskalerande våldet.

De avsätter miljoner för att kriminella individer ska ha någonstans att bo medan de begår brott, samt för en skolpolitik där andelen behöriga till gymnasiet är katastrofalt låg i vissa förortsskolor.

I vilken utsträckning som den negativa kommunala utvecklingen i skolan har påverkats av partiets regeringsansvar över skolpolitiken under alliansregeringen 2006-2014, låter vi vara osagt, men uppenbart så har situationen på förortsskolorna aldrig varit lika allvarlig som nu.

Liberaler ger bidrag till islamister

I Region Stockholm är Liberalerna aktiva försvarare av att icke-medicinskt nödvändiga ingrepp utförs på pojkars könsorgan ska fortsätta skattesubventioneras.

Trots att de talar om en armlängds avstånd från kulturutövningen, så har det genom kraftigt vinklade politiska strategier utveckla ett system för kulturbidrag som inte är folkligt förankrat. Man har i den offentliga debatten talat sig varm för att ”de som kan konsten även ska bestämma över konsten”. Därmed har de delegerat ansvaret över den offentliga konsten till politiskt tillsatta tjänstemän, samtidigt som skattebetalarna som både bekostar och dagligen tvingas ta del av konsten.

Trots den förhållandevis hårda retoriken mot islamistiska och våldsbejakande personer och organisationer, fortsätter Liberalerna i såväl stad som region att finansiera islamism genom att ge bidrag till Ibn Rushd, en organisation med kopplingar till Muslimska brödraskapet. Detta brödraskap är förbjuden i stora delar av värden, bland annat i Tyskland, men i Stockholm ser Liberalerna till att de får ekonomiskt stöd för att sprida sina irrläror.

När deras partiledare med sitt senaste utspel försöker hålla näsan över 4-procentspärren, så slåss ledande Stockholmsliberaler för att fortsätta sänka partiet.

Det är vi, och de konservativa väljarna, tacksamma för.

Peter Wallmark
gruppledare Stockholms stadshus (SD)

Gabriel Kroon
gruppledare Region Stockholm (SD)