Otryggheten bland gymnasister ökar enligt Stockholmsenkäten, särskilt bland unga kvinnor. Det är dags att ta otryggheten bland unga på allvar. Det skriver Stockholmspolitikerna Peter Wallmark (SD) och Denice Westerberg (ungsvenskarna).

Vi ser sakteligen hur Stockholm förändrats till det sämre. Många äldre svenskar minns sina ungdomsår, en tid då man aldrig behövde känna oro över att åka hem sent i kollektivtrafiken och där hemmiljön var en trygg plats. Idag är detta enbart en dröm och långt ifrån den verklighet som många, särskilt flickor och unga kvinnor, tvingas leva i.

Att inte kunna känna sig trygg, ens i sitt eget bostadsområde, ökar risken för psykisk ohälsa och det begränsar även människors vardag.

Stockholmsenkäten 2020 där skolungdomar får svara på frågor visar tyvärr att den psykiska ohälsan och otryggheten ökar bland elever på gymnasiet. Framförallt är det flickor som mår dåligt och andelen flickor som rapporterar att de har utsatts för ofredanden, ökar. Ökningen sker framförallt bland flickor på gymnasiet.

Samtidigt visar Brottsförebyggande rådets (Brå) nationella trygghetsundersökning (NTU) att varannan kvinna i åldern 20-24 år oroar sig för att utsättas för sexualbrott och att de därför ofta väljer en alternativ väg eller ett annat färdmedel på grund av rädslan för att utsättas för brott.

En av fem uppger att oron gör att de avstår en promenad, ett restaurangbesök eller att träffa en vän. Är det verkligen så här vi vill ha det i Sverige framöver? Är det så här unga svenska kvinnor fortsättningsvis ska behöva leva sin liv?

Ska vi acceptera att otrygghet och ångest är en stor del av mångas vardag, eller ska vi välja att se verkligheten som den är och göra något för att vända utvecklingen? Vi måste snarast införa verkningsfulla åtgärder och diskutera som vuxna människor kring hur det har kunnat bli så här utan att varje diskussion tystas ner av politiskt korrekthet.

Vi föreslår:

  • Bredda arbetet mot den psykiska ohälsan genom att införa obligatoriska besök till skolpsykologen.
  • Inför utbildning i jämställdhet. Skolan måste ta ett helhetsgrepp kring problematiken kring kulturella skillnader elever emellan.
  • Skolan ska ta ett större ansvar i att utbilda om flickor och pojkars lika rättigheter.
  • Större vuxennärvaro på skolområdet. Utomstående organisationer ska knytas upp för att göra miljön runt skolorna tryggare.
  • Utöka antalet idrottstimmar i skolan. Att röra på sig bidrar till att må bra i både kropp och själ.
  • Elever som förstör, mobbar eller ofredar ska stängas av och flyttas från skolan.
  • Prioritera trygghetsbelysning i hela staden med fokus på platser som många ser som otrygga när det är mörkt.

Vi kommer aldrig acceptera ett mångkulturellt samhälle som innebär inskränkningar av allas rätt till trygg- och jämställdhet, inte minst för flickor och unga kvinnor i Stockholm. 

Peter Wallmark
gruppledare Stockholms stadshus (SD)

Denice Westerberg
kontaktperson Ungsvenskarna Stockholm (SD)