Många väljare har inte tagit ställning till vilken regering man vill ha i nästa års val. Var femte väljare, eller 21 procent, är osäker på de nya partikonstellationer som växer fram.

KOMMENTAR. I en något annorlunda Sifo-mätning, som presenterades i veckan genom inslag i TV4 Nyheterna får väljarna frågan om ”vilken regering du helst skulle vilja se om det var val i dag”, och då fick välja mellan antingen S, MP, C och V eller M, KD, L och SD.

När Sifo frågar på vanligt sätt, ”vilket parti man skulle rösta på om det vore val idag”, har vänsterblocket i mars ett övertag på 49,9 procent mot 48,6 procent för oppositionen. (Då med L på 2,9 procent inräknat i oppositionen, även om det valresultatet inte skulle ge några mandat.)

Övertaget blir något större för vänstersidan när Sifo frågar konkret och rakt på sak om de nya regeringsalternativen, 42 procent mot 37 procent. Var femte väljare är osäker eller är inte nu beredd att stödja något av dessa alternativ.

Många M-väljare osäkra

Många av de osäkra är Reinfeldt-moderater. Det förklarar varför Moderaternas partiledning har haft svårigheter att sätta ner foten i frågan om man vill ta regeringsmakten med de förutsättningar som nu råder i väljarkåren. Om man säger nej till SD, kan Moderaterna se sig om bland stjärnorna efter att någonsin få regera landet.

När det gäller Vänsterpartiet med dess kommunistiska extremism alltid närvarande, finns mindre motstånd mot att i regeringssamarbete räkna in detta från vänsterliberalt håll. Det beror förmodligen på två ting. Vänsterpartiet har funnits i riksdagen sedan 1917 och är alltså inget nytt fenomen. Samtidigt utsätts inte V för samma smutskastning som det nyare fenomenet Sverigedemokraterna.

Smutskastning fungerar – än så länge

Man kan alltså säga att Sifo ger svar på varför Socialdemokraterna bedriver hård smutskastning istället för diskussion i sakfrågor. Det gynnar deras regeringskonstellation eftersom hjärnspöken bland borgerliga pressar det konservativa alternativet på defensiven.

Men ska hjärnspöken – alltså fördomar och rädslor för något påhittat – få avgöra ännu en regeringsbildning?

Opinion byggd enbart på uppammade känslor brukar inte bli bestående. Rationella analyser vinner i längden. Det är därför vår västerländska civilisation varit så framgångsrik. På det ett och ett halvt år som återstår till riksdagsvalet borde de osäkra väljarna ha kunnat rensa sin analys från de hjärnspöken socialdemokrater och medier försöker hålla vid liv.

Vänstern i minoritet om män får avgöra

Om manliga väljare fick avgöra skulle det konservativa blocket vara i klar majoritet: 48 procent mot 32 procent för vänsteralternativet.

Det är kvinnorna som väger över än mer till vänstersidans fördel, som ger Löfven ett försprång. Men nästan var fjärde kvinna är osäker och anger inget alternativ.

Det är inte svårt att spekulera i att valrörelsen kommer att handla om kvinnorna. Kan de konservativa övertyga i sakfrågor, eller vinner vänstern genom skrämsel?