Svensk politik fick ett nytt begrepp när Säpochefen Klas Friberg presenterade Säkerhetspolisens årsbok för 2020. Otryggheten i landet kan nu beskrivas som: ”ackumulerat säkerhetshot”. Politikens oförmåga att förstå konsekvenserna av migration från våldsamma delar av världen är orsaken.

Under de senaste åren har ungefär 200 individer identifierats som säkerhetsrisker, antingen i samband med ansökan om uppehållstillstånd hos Migrationsverket eller genom Säpos övriga verksamhet. Men bara en tredjedel av dem har förmåtts att lämna landet. Ungefär 130 säkerhetshot blir kvar i Sverige, eftersom utvisning inte kan verkställas på grund av exempelvis risk för förföljelse i hemlandet.

Allt fler som utgör säkerhetshot söker sig till Sverige

Per Gudmundson på Bulletin har begärt ut uppgifterna för att närmare kunna analysera de växande säkerhetshoten.

Han finner då att Säpo under 2020 rekommenderat Migrationsverket att avslå ansökan för 183 individer. 83 gällde uppehålls- och arbetstillstånd, 100 gällde medborgarskap. 2019 identifierades 275 säkerhetshot vilka rekommenderades avslag. 127 gällde uppehållstillstånd, 148 medborgarskap. Slår man ihop 83 och 127 får man ungefär 200 nytillkomna säkerhetsrisker de senaste två åren.

”Utöver detta bedrivs naturligtvis övrig underrättelseverksamhet. Den leder ibland till att Säpo identifierar ytterligare individer, som man vill få utvisade i enlighet med lagen om särskild utlänningskontroll (LSU)”, skriver Gudmundson.

Det är en markant ökning. 2014 rörde det sig om totalt 55 avslag. Åren innan var de ännu färre – omkring 10 avslag om året.

Priset för stor migration är också döda i terrordåd

I svensk politik talas det sällan om dessa säkerhetshot som ackumuleras, alltså växer år efter år efter år.

När Säpo larmar om ”ackumulerat säkerhetshot” är det deras sätt att säga att migrationspolitiken är ett säkerhetsproblem, summerar Gudmundson.

Det är dags att tala om detta hot mot svenska allmänheten. De fall som nämns ovan är naturligtvis bara toppen av ett isberg. Personer som säkerhetsorgan har dokumentation om hur farligt våldsbenägna de är.

Isberget består av personer som gärningsmannen bakom våldsdådet i Vetlanda, när han använde kniv för att hugga ner sju vetlandabor i deras vardag. Denne afghanske man var inte känd av Säpo, vad vi vet. Han fick ett utbrott, vars orsaker vi kan spekulera kring men avstår ifrån.

Vad vi däremot vet är att flertalet migranterna kommer från världens mest våldshärjade regioner. De kommer från kulturer där man dödar sina egna släktingar om de inte följer gällande traditioner.

Våldshotet är underskattat i migrationspolitiken

Att dessa människor skulle, så som exempelvis vice statsminister Åsa Romson (MP) sa i riksdagen, bli svenskar så fort de stiger på tunnelbanan är en utopiskt galen uppfattning. (Jo, hon sa ordagrant: ”alla som åker på tunnelbanan är svenskar”. Källa: Riksdagens protokoll.)

Ett uttalande som fick Jimmie Åkesson att replikera: ”Om jag åker tunnelbana i Tokyo, är jag då japan?”

Det är enligt mig 2010-talets bästa replik, alla kategorier. Just eftersom repliken sätter fingret på det utopiska tänkande som genomsyrar den ”generösa” migrationspolitiken som fortfarande gäller, med uppemot 100.000 nya uppehållstillstånd varje år.

Nej, svenskar blir inte japaner för att de är i Japan. Och människor från Mellanöstern eller Afrika blir inte huxflux svenskar därför att de är i Sverige.

Skälet till att Sverigedemokraterna vuxit och växer är att flertalet gamla partier fortfarande inbillar sig att svenskar blir japaner så fort de sätter sin fot i Tokyo.

Självfallet vågar inte Säpochefen tala klarspråk, då skulle han få sparken av justitieminister Morgan Johansson (S). Men han sträcker sig nu så långt att han talar om ”ackumulerat säkerhetshot”. Vi får vara glada när svenska myndigheter inte helt döljer sanning och fakta åt en maktfullkomlig regering som inte skyr några medel för att få behålla sina privilegier.

Bara svenska folket kan göra något åt de växande säkerhetshoten: rösta fram en ny regering som inte blundar och som inte tror att svenskar blir japaner så fort de landar i Japan.