De tre tyngsta polischeferna menar att svensk polis saknar verktyg som polisen i andra länder har. I debattartikel klargör de att dessa verktyg krävs för att inte gängkriminella ska ta än mer makt över Sverige.

För att möta hotet från den organiserade brottsligheten måste svensk polis få tillgång till nya verktyg, skriver på lördagen rikspolischefen Anders Thornberg, chefen för nationella operativa avdelning (Noa) Johan Olsson och regionpolischefen i Stockholm Mats Löfving.

Verktyg som polis utomlands har

De pekar på vikten av att kunna använda hemlig dataavläsning för att nå toppen av de kriminella nätverken, och lyfter fram arbetet med att knäcka det krypterade kommunikationsverktyget Encrochat där Sverige fick hjälp av utländsk polis.

De lägger fram tre förslag för att svensk polis ska få samma förutsättningar som europeiska kollegor. Poliserna vill de se stora investeringar i ny teknik, men också ny lagstiftning som gör det möjligt att proaktivt inhämta information. Ett tredje krav är mer resurser till Försvarets radioanstalt FRA, så att de genom avlyssning bättre kan kartlägga och förstå den stora del av den organiserade brottsligheten som bedrivs utanför Sveriges gränser.

”Tillsammans med tillväxten och rekryteringen av fler polisanställda skulle detta leda till att samhället återtar förmågan att upprätthålla ordning och bekämpa brott på såväl gator och torg som på cyberområdet”, skriver de.