Bilden av Sverige som ett land med en allt råare kriminalitet riskerar att hota svensk konkurrenskraft. Det anser tungviktare inom näringslivet.

Flera av näringslivets profiler ryter till om brottsligheten i Sverige och riktar krav på Löfven: ”Nu får det vara nog”, som DI rapporterar (betalvägg). Kampen mot brottsligheten måste bli kraftfullare.

Statens uppgift att säkra rättssamhället

I ett brev som skickats till statsministern från Stockholms Handelskammare underskrivet av ledande representanter från näringslivet står det: 

”Vi uppmanar regeringen att ta utvecklingen på största allvar och känna sig förvissade om att det finns ett mycket starkt stöd från näringslivet att prioritera offensiva insatser mot brottsligheten – såväl repressiva som brottspreventiva. Det är statens uppgift att säkra rättssamhället, men eftersom dagens problem har en komplex grund ser vi att näringslivet har en roll att spela.” 

Syftet med brevet är att få S-ledda regeringen att prioritera trygghetsfrågorna högre.

– Ett attraktivt och hållbart samhällsklimat präglas av trygghet för företag, deras anställda, kunder och den som investerar. Därför är det viktigt att Sverige och Stockholm både är och upplevs som tryggt, säger Andreas Hatzigeorgiou, vd på Stockholms Handelskammare. 

Trygga miljöer viktigt för att kunna attrahera spetskompetens

För att svenska industrijättar och storföretag ska kunna anställa spetskompetens från utlandet får inte bilden av Sverige vara att landet är farligt. Om Sverigebilden blir allt mer negativ kan det bli svårare att attrahera den kompetens man behöver, enligt toppdirektörer som TT har talat med.

En trygg miljö handlar om allt från att kunna locka med fungerande skolor, bra boendemiljö, vård och omsorg och ordning och trygghet.

Volvo Cars vd Håkan Samuelsson framförde oro redan i somras i en intervju med TT.

– Problemet kvarstår, jag vill inte kommentera om det blivit bättre eller sämre, men det är fortfarande ett stort problem som man kan göra mycket mer åt, säger han nu.

Sveriges våldsutveckling skrämmer

Rapporterna är många om råare våld och lägre uppklarningsprocent för exempelvis bombdåd.

Industrikoncernen Alfa Laval har sitt huvudkontor i Lund/Malmö-regionen. Företagsledningen upplever att bilden av regionen, inte minst Malmö, börjar bli problematisk.

– I den här regionen har vi levt med den här problematiken en längre tid än i många andra delar av Sverige. Åtgärdsprogrammen har inte förmått hantera det här. Där vi befinner oss nu är ingen överraskning, säger Tom Erixon till TT.

Ericssonchefen Börje Ekholm sa för några veckor sedan att han är oroad över att en råare kriminalitet kan slå mot svenskt konkurrenskraft och påverka Sverige negativt som exportland. Han får medhåll från AB Volvos koncernchef Martin Lundstedt.

– Vi är ett öppet land och vi tror på handel, utbyte, samarbete, och vi behöver attrahera talanger. Det är viktigt med en samlad bild av att Sverige är ett tryggt och bra samhälle när det gäller de viktigaste samhällsfunktionerna, säger Lundstedt.

*

Se inslag i Riks om frågan: