Larmrapporterna från Malmö ljuder allt skarpare om att judiska skolelever utsätts för glåpord och hets. Nytt är att däremot att mainstreammedia talar mer öppet om hatets koppling till Mellanösternregionen och islam.

Socialdemokraterna med Stefan Löfven och Morgan Johansson i spetsen är så upptagna med att se nazister överallt att de inte förstår – eller bryr sig om – att judiska skolbarn är så oskyddade och utsatta i sin vardag att de håller sig ifrån vissa Malmöskolor.

Glåporden haglar mot judar överallt i Malmö, inte minst på skolorna. Det framgår av en rapport som Malmö skolförvaltning tagit fram: ”Skolgårdsrasism, konspirationsteorier och utanförskap, en rapport om antisemitism och den judiska minoriteten i Malmös förskolor, skolor, gymnasier och vuxenutbildning”.

Elever har intervjuats och berättat om verbala och fysiska angrepp. På vissa skolor är det vanligt att ordet ”jude” används som skällsord. Rapporten visar att hatet mot judar kan kopplas till Mellanösternkonflikten.

I rapporten uttrycker lärare att de saknar kunskap och verktyg för att motverka antisemitismen. Man ser mellan fingrarna med antisemitism kopplad till Israel-palestina eftersom den är jobbig att ta upp.

Mellanöstern och islam

Det är en viktig poäng rapporten tar upp, kopplingen till Mellanöstern och islam. Denna koppling är en förklaring till att så få i Sverige vågar säga emot. Risken att då – paradoxalt nog – stor för att man blir kallad rasist och islamofob.

I svensk samhällsdebatt och bland flera partier har det varit viktigare att hålla den större muslimska gruppen bakom ryggen, än att försvara judarnas rättigheter.

Fortfarande finns texter på Malmö kommuns hemsida som är djupt problematiska, som: “Ett viktigt inslag … är att koppla förintelsens antisemitism till samtida rasistiska uttryck, som t ex afrofobi, antiziganism och islamofobi.”

Denna skrivning gör det ju omöjligt att kritisera elever med muslimsk bakgrund när de använder koranens hatfyllda budskap mot judar. Den lärare som gör det, blir ju omedelbart anklagad för islamofobi.

Av rädsla för att få obekväma anklagelser om islamofobi, och den tacksamma politiska poängen att få tala om hot från nazister och högerextremister, har gjort att svensk debatt blundar för muslimskt hat och våld mot judar i Sverige.

Lärarna utmålas som problem

Rapporten får också kritik, eftersom den hänvisar till ”intersektionell teoribildning” för att ändå beskylla majoritetssamhället för den rasism som kommer från muslimska invandrare. Det skulle var svenskars behov av att utse muslimer som ”mindre civiliserade” som gör att antisemitismen ses som importerad. Ett märkligt resonemang, eftersom det är de intervjuade judarna som talat om varifrån hatet kommer.

I Bulletin har Lars Åberg kritiserat formuleringar som lägger ansvaret på enskilda lärare, och att de skulle behöva arbeta med sin egen värdegrund. Han frågar hur det gick till när ”lärarna blev ett antisemitiskt problem”. Det framgår inte i rapporten att de skulle ha några problematiska åsikter. Han menar att rapporten förskjuter ansvaret från dem som faktiskt underblåser stereotyper och uppmuntrar till trakasserier.

Också det beror givetvis på det som inte får sägas: att muslimer ofta från unga år får lära sig genom tolkningar av koranen och andra av islams urkunder att judar är apor och grisar.

Tillnyktring?

Det finns tecken på tillnyktring. I den superkänsliga Dagens Nyheter finns på ledarplats idag formuleringen, ”I mer än tjugo år har antisemitismen i Malmö, med rötter i Mellanöstern, legat i öppen dager.”

Och den judiska församlingen i Malmö är överlag positiv till till rapporten som ju istället för annat faktiskt tar upp ”Mellanösternkopplingen”, en omskrivning för muslimsk antisemitism.

Ska Sverige kunna ta itu med antisemitism måste man öppet kunna tala om varifrån den huvudsakligen kommer. Förmågan bekämpa antisemitism står i direkt korrelation till beredvillighet att kritisera islamism.

*

Se mer i Samtiden: Islamister och vänsterextrema bakom växande antisemitism i Sverige (13 dec 2018), Judehatet kommer främst från muslimskt håll (18 april 2019).