Under 2020 rymde hela 143 patienter från rättspsykiatrin. Var fjärde bedöms som livsfarlig för omgivningen. De kan slå eller hugga ihjäl någon helt utan anledning.

De flesta avvek från permissioner och frigång och i mer än hälften av fallen hade personen som avvek gjort det tidigare. Det visar SVT:s granskning av de 143 inrapporterade avvikningarna från rättspsykiatrin 2020. 

I januari blev en 45-årig sjubarnspappa mördad med tio våldsamma hugg med kniv när han hämtade ut pengar i en bankomat i Solna. Helt oprovocerad gick gärningsmannen till attack. Han var på rymmen från rättspsyket i Huddinge, där han sprungit från sina skötare under promenad utanför stängslet. Skötarna fick inte springa efter och ta fast honom, uppgavs i medierna.

Sju barn blev för resten av sina liv av med sin pappa därför att rättspsyket släppte ut en 19-åring migrant som redan hade huggit ihjäl en annan migrant på en skola. Också det en attack helt utan synbar anledning.

”Pröva saker” – dvs utsätta allmänheten för livsfara

Psykiatrisamordnare på Sveriges kommuner och regioner, SKR, Ing-Marie Wieselgren, säger till SVT att man måste låta även livsfarliga personer få permission. Men att målet är noll avvikelser.

Men hur kommer det sig att det inte är noll då?

– Vi har att väga mellan att låsa in helt och hållet eller försöka att behandla och rehabilitera en person. Och då måste man i vissa lägen pröva saker. Det blir en dålig vård om man inte har möjlighet att komma ut och se om man är redo för nästa steg, menar hon.

Men under detta ”prövande” utanför låsta lokaler utsätter rättspsyk hela allmänheten för direkt livsfara.