Det har länge varit känt att statsminister Stefan Löfven (S) misslyckats förhandla fram lösningar för Sveriges bästa. Nu ställer M och KD upp på S-blockets kapitulation inför Bryssels första – men knappast sista – maktövertagande över medlemsländernas statsbudgetar. SD och V tänker rösta nej.

KOMMENTAR. Av Finansutskottets protokoll, som blev offentligt nu på onsdagseftermiddagen, framgår att Moderaterna och Kristdemokraterna inte tänker stoppa coronafonden (också känd som ”återhämtningsfonden” eller ”Next Generation EU”) på 750 miljarder euro, när riksdagen röstar om det i nästa vecka. Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig gemensamt mot förslaget och tänker rösta nej.

Ett monumentalt maktövertagande

Stora EU-länder som Frankrike vill avskaffa medlemsländernas finansministrar till förmån för en finansminister för hela Europeiska unionen. Ett steg i denna strategi är att urholka medlemsländernas ekonomiska självständighet genom att utnyttja coronapandemin.

Man talar om återhämtning, men coronafonden ska inte gå till de länder som drabbats genom höga dödstal (som Sverige) utan till de euro-länder som länge haft ekonomiska problem. Genom att knyta fonden till corona tvingar man icke-euroländer som Sverige att betala för euroländernas misslyckande.

Genom coronafonden flyttas ännu mer resurser från skötsamma medlemsländer till de som misskött sin ekonomi i årtionden. Sverige, där ledande politiker talar om att svenskar borde jobba till 75 år, ska betala till Medelhavsländer så att de kan fortsätta gå i pension vid 55 år.

Nu kommer EU att införa skatt efter skatt

Än värre på sikt är att M och KD stöder socialistiska och vänsterradikala idéer om att EU i Bryssel ska få införa egna avgifter och skatter direkt gentemot individer, företag och verksamheter. Det är inte bara svenska Skatteverket som vill tömma våra plånböcker framöver, utan kravbrev kommer också att komma från Bryssel så att de kan betala än större byråkrati där.

De som hävdar att coronafondens införande av en direktavgift på plastavfall bara är ett litet undantag, låter EU-entusiasmen bedra visheten. Det är bara att titta på USA. Förr var det bara delstaterna som tog ut inkomstskatt. Men sedan federala skatter infördes har de blivit större än de delstatliga. (Den federala inkomstskatten är mellan 10 och 35 procent och den delstatliga mellan 0 och 11 procent, enligt en rapport).

Vi har, självklart, att vänta samma utveckling nu när Moderaterna och Kristdemokraterna släpper igenom beslut som ger ytterligare en politikernivå möjlighet att införa skatter mot medborgarna. Utöver svenska inkomstskatter kommer snart Bryssel att chockbeskatta européerna. Varför inte?! Bryssel går aldrig till val. EU-medborgarna kan inte avsätta kommissionen.

M och KD kapitulerar för Bryssel

I Finansutskottets protokoll skriver M och KD-ledamöterna: ”Moderaterna och Kristdemokraterna [har markerat] sitt ogillande och påminde regeringen om sina krav.” Men trots att de inte fick igenom dessa, tänker man lägga sig platt för en ny planekonomisk politik från Bryssel.

Det enda dessa partier lovar är att de inte i förväg säger JA till alla nya skatter som Bryssel kommer att föreslå. M och KD skriver i det man kallar ”reservation” att det faktum att man nu godkänner EU-skatter/avgifter ”inte är något som förpliktar medlemsstaterna att rösta ja till de kommande förslagen om nya egna medel”.

Snacka om passivitet, undfallenhet och närmast förslavad mentalitet! M och KD lovar inte att rösta för alla framtida skattehöjningar!

Wow! Vad glada alla M- och KD-väljare måste vara över detta besked…