Om man tittar på vilka anklagelser som riktas mot samarbete med Sverigedemokraterna, finner man att allt är byggt på luft och fria fantasier. Det enda SD ”hotar” är Socialdemokratins maktposition.

Skälet till S-ledaren Löfvens och C-ledaren Lööfs panikartade utfall i veckan är att L-partiet snart kan ha lämnat dem och därmed försvagar januari-pakten.

Därför gick Stefan Löfven ut i SVT och hävdade att ”demokratin är hotad” om Sverigedemokraterna får inflytande genom samarbete med en M-ledd regering.

Islam och invandring

Annie Lööf gick inte lika långt, men utesluter allt samarbete med ett ”främlingsfientligt” parti. I TT-intervju nämner hon två ”värderingsfrågor” som hon menar bevisar att Sverigedemokraterna ”radikaliseras”: 1) islam är en avskyvärd religion och 2) invandrare en kulturell belastning.

Skulle det inte vara liberalt att kritisera en religion? Liberaler har i minst hundra år kritiserat, hånat och motarbetat kristendomen. Kan det då vara emot liberala värderingar att kritisera islam? Självfallet inte. Det är Annie Lööf som är illiberal när hon menar att kritik mot och åsikter om islam är oacceptabla.

När det gäller kulturell belastning sa inte Jimmie Åkesson ”invandrare” utan att ”invandring utgör en social, kulturell och ekonomisk belastning”. Annie Lööfs anklagelse faller därmed ihop som ett korthus. Hon kan rimligen inte påstå något annat än att det korrekt återgivna budskapet från Åkesson är sant. Det gäller alltså inte enskilda personer, utan följderna av en samhällsutveckling med stor invandring. Man kan naturligtvis vara emot Sverigedemokraternas förslag, men knappast Åkessons beskrivning.

Men Lööf har inget intresse av att erkänna konsekvenserna som den stora – och alltjämt fortsatt stora – invandringen innebär. Hon väljer att blunda. Allt medan Åkesson vägrar att blunda för verkligheten. Vem har rätt utgångspunkt här?

Polen och Ungern

Stefan Löfvens demokratihot bygger också på grova – och medvetna – feltolkningar av vad Sverigedemokraterna står för. I SVT:s ”30 minuter” hävdar han att Sverigedemokraterna är ”ett parti som har Ungern och Polen som föredöme och tycker att i den riktningen borde Sverige gå, då ska man titta på hur det ser ut i Ungern och Polen. Där begränsas domstolsväsendets oberoende.”

Löfvens utsaga är fel i två led. Inget parti har andra länder som föredöme, utom möjligtvis Vänsterpartiet som offentligt hyllade Sovjetunionen och dess kommunistiska diktaturer i östra Europa. Däremot kan man hävda att olika nationer har rätt att utifrån sin egen historia bestämma inrikespolitiken.

Kritik riktas mot Polen därför att regeringen där utser domare. Men det gör S-regeringen i Sverige också! När vänsterregeringar utser domare protesterar inte EU… Sverigedemokraterna förespråkar en författningsdomstol – något som internationellt anses garantera rättsstaten. Men Sverige saknar separat författningsdomstol därför att Socialdemokraterna är hårda motståndare till en sådan. Det är alltså Socialdemokratin, snarare än SD, som sakligt sett ligger närmare det Polen anklagas för.

En konservativ regering, ja tack!

Kritiken mot Sverigedemokraterna som ”hot” är helt ogrundad, utom på en punkt: SD är ett hot mot att Socialdemokratin ska få behålla regeringsmakten.

Vi får se hur väljarkåren reagerar på på Socialdemokratins och Centerpartiets smutskastning. Om det går att skrämma väljarna från att byta regering.

Det är ju annars vad landet behöver. En stark och stabil majoritet för att städa ut mycket av den vänsterradikalism som börjat genomsyra alla offentlig verksamhet, till skada för medborgarna. Det ska naturligtvis ske genom att lagstiftningen ändras i konservativ riktning, i enlighet med samma rättsstatliga principer som Socialdemokratin under många årtionden lyckats radikalisera staten och dess myndigheter.