Expressen har frågat mig och 38 andra ledarskribenter om Sabuni, Löfven, Federley, Lööf och Tegnell. 

Här är frågorna Expressen ställt (betalvägg) och mina svar, som var kortast av alla.

1. Om vi utgår ifrån att partistyrelsens förslag vinner i partirådet på söndag: Vad händer sen med Liberalerna?

– Då har man bättre chans att klara sig kvar i riksdagen. Väljarna behöver veta vilken statsminister ett parti stöder.

2. Har Stefan Löfven en poäng när han varnar för ”hotad demokrati” vid maktskifte 2022?

– Nej, tvärtom är det Löfven som agerar i likhet med despoter som ser oppositionen som fiender.

3. Fredrick Federley bröt tystnaden hos Carina Bergfeldt i SVT och därefter i Expressen. Hur ser du på hans möjligheter till comeback i politiken?

– Inga. Federley är inte ärlig och han ångrar ingenting. Hans omdöme kan fortsatt ifrågasättas.

4. Blir Annie Lööf statsminister en dag?

– Nej. Aldrig.

5. När pandemin är över – vem får jobbigast att förklara sig: Stefan Löfven, Anders Tegnell, Irene Svenonius eller de 22 forskarna?

– Det viktiga är att få en öppen, faktabaserad utvärdering. Störst brister har blottlagts i äldreomsorgen och i beredskap. Där är ansvaret Löfvens. 

Federley körd och Lööf inte statsminister

Den största samstämmigheten finns om att Fredrick Federley försämrade sina möjligheter att komma tillbaka genom att vältra sig i självömkan i SVT. Och att Annie Lööf inte kommer att bli statsminister. I övriga frågor spretar svaren starkt.