En vänsterradikal indoktrinering pågår av ungdomar i socialt utsatta områden i Malmö, finansierad av kommunen. Det är svårt att alltid sätta en gräns mellan kommunens verksamhet, Socialdemokraternas verksamhet och civilsamhällets verksamhet.

”Hela Malmö” är en förening som bedriver olika former av ungdomsverksamhet. 2020 fick föreningen 1,8 miljoner kr i ekonomiskt stöd från Malmö stad. Föreningen har 400 medlemmar.

Det går självklart att föra en diskussion om sådana kommunala bidrag är berättigade. Bidrag som däremot inte är berättigade är kommunala bidrag till politiska aktivister som maskerar sig som en fritidsgård.

Men det är precis vad ”Hela Malmö” gör. I somras skrev man i sin Facebook-grupp: ”100% SOLIDARISKA med BLACK LIVES MATTER” (2 juni 2020). Dagen därpå skrev man: ”MALMÖ STANDS WITH YOU! Är du också arg? Organisera dig!”.

Till inlägget är en bild bifogat där man ser egna medlemmar med knytnävarna i luften. En av medlemmarna har tänt en bengalisk eld. Medlemmarna håller upp en svart flagga där det står ”Black Lives Matter – Malmö, Sweden”. Att föreningen sympatiserar med Black Lives Matter syns i alla deras sociala mediekanaler.

”Hela Malmö” var även närvarande på Black Lives Matter demonstrationen den 9 juni förra året, som ägde rum på Möllevångstorget i Malmö och som saknade demonstrationstillstånd. Föreningen lade ut bilder där de deltar med sina profilkläder som finansierats genom kommunala medel i den olagliga demonstrationen.

Demoniserar polisen med kommunala skattemedel

Vänsteråsikterna framgår således tydligt: Det finns inga parallella samhällsstrukturer som är problematiska. Det finns inga klansamhällen. Kriminalitet är inget större problem i socialt utsatta områden. Det stora problemet i Malmö är rasismen, enligt Hela Malmö.

Även polisen i Malmö är rasistisk, enligt Nicolas Lunabba, verksamhetsansvarig på Hela Malmö.

Han menar att ”barn och unga är rädda för polisen”. Lunabba menar även att det finns strukturell rasism inom polisen.[1] Därför släpper inte föreningen in poliser i sina lokaler om de kommer oannonserat. Hela Malmö har en policy om att medlemmarna först måste informeras om att polisen kommer. På grund av denna policy har det inträffat händelser där polisen inte har fått komma in i Hela Malmös kommunalt finansierade lokaler.[2]

Det Malmö stad därmed gör är att man finansierar en förening som verkar i socialt utsatta områden, stödjer vänsterextrema militanta rörelser och demoniserar polisen bland ungdomar som redan har en dålig relation till polisen. Dessutom sitter det ledande vänsterpartister i Hela Malmös styrelse. Föreningen har även 2019 fått ett pris från Vänsterpartiet.[3]

Trots detta var det endast Sverigedemokraterna som yrkade avslag på att föreningen skulle beviljas pengar, när frågan var uppe i kommunstyrelsen senast. Detta säger en hel del om Malmös politiska kultur där det har blivit norm att bevilja skattemedel till organisationer som lutar åt vänster, ofta långt åt vänster. Även borgerliga partier i Malmö bifaller att en organisation som deltar i olagliga demonstrationer ska få ta del av skattemedel.

Exempel på hur vänsterdominans uppnås i Malmö

En indoktrinering pågår av ungdomar i socialt utsatta områden, finansierad av kommunen. Ungdomar med invandrarbakgrund ska lära sig att alla deras problem beror på rasismen och att även polisen är rasister.

Hela Malmö visar på hur vänsterstyret upprätthålls i Malmö. Offerkoftan lämnas över från en generation till nästa. Nästa generations militanta vänsteraktivister fostras i organisationer som Hela Malmö.

Sedan kan man ställa frågan vilka signaler det sänder till allmänheten att kommunen finansierar en mötesplats där poliser inte är välkomna. Malmö stad är delaktig och stödjer en organisation som dagligen svartmålar poliser i sina sociala medier. Vill Socialdemokraterna ha en tryggare stad eller är de mer benägna att finansiera en vänsterextrem mobb?

I Malmö har organisationer som Hela Malmö blivit en förutsättning för fortsatt socialdemokratiskt styre. Ett ekonomiskt beroende civilsamhälle bestående av anställda som kan förlora sina jobb om Socialdemokraterna förlorar makten, har många incitament att övertyga så många som möjligt att rösta på ”rätt” parti.

Var går gränsen mellan S, föreningar och kommunen?

Det är svårt att alltid sätta en gräns mellan kommunens verksamhet, Socialdemokraternas verksamhet och civilsamhällets verksamhet. ABF Malmö, som 2020 fick 4,9 miljoner kr av kommunen, är i praktiken ett nav för alla vänsterrörelser i Malmö. I styrelsen är en ombudsman för LO-distriktet i Skåne ordförande och en ombudsman för Socialdemokraterna vice ordförande.

Att besegra Socialdemokraterna i Malmö handlar inte bara om att vinna val. Det handlar även om att avveckla hela den infrastruktur som de genom kommunala medel byggt upp för att upprätthålla sin makt.

Att avveckla denna infrastruktur som består av många människor och organisationer som har mycket att förlora rent ekonomiskt på att Socialdemokraterna förlorar makten i Malmö, blir den stora utmaningen. Om Malmö ska slippa det socialdemokratiska oket måste bidragen till deras hantlangare stoppas.

Nima Gholam Ali Pour
Politisk sekreterare för Sverigedemokraterna i Malmö stad