Miljöpartiet gör gemensam sak med EU och bedriver en osaklig kampanj mot ett av världens bästa, mest utvecklade och mest miljövänliga skogsbruk – det svenska. Det skriver EU-parlamentarikern Jessica Stegrud (SD) och riksdagsman Mats Nordberg (SD) i denna debattartikel.

Miljöpartiet meddelar i en debattartikel (Expressen 28 februari) att de vill fördubbla mängden skyddad skog. Givet att Miljöpartiet i regeringen har ett direkt inflytande över dessa frågor så är det ett hot att ta på mycket stort allvar. Utspelet sammanfaller med att EU-kommissionen, under tryck från svenska och europeiska miljörörelser, vill klassa det svenska skogsbruket som ”icke hållbart”.

Biologisk mångfald gynnas redan

Denna kampanj mot ett av världens bästa, mest utvecklade och mest miljövänliga skogsbruk är inte baserad på fakta. Samtidigt som det svenska  virkesförrådet ökar, ökar även mängden ”död ved” och andra faktorer som gynnar biologisk mångfald.

Och med ytterst få undantag, som gäller lövskog i södra Sverige, bevarar vi framgångsrikt arterna i den svenska skogen. Inga arter har i modern tid försvunnit från det svenska barrskogslandskapet på grund av skogsbruk.

Därmed har Miljöpartiet och EU-kommissionen helt enkelt fel när man knyter åtgärder i Sverige till att rädda arter från utrotning.

Skapar stora naturvärden

Sveriges engagerade och kunniga skogsägare skapar stora naturvärden. Stubbar, kantzoner, kvarstående äldre träd och variation i landskapet bidrar till mångfalden. Det är dessutom värt att understryka att 25-30 procent (enligt SCB) av skogen redan är undantagen från brukande, en siffra som inkluderar frivilliga avsättningar som svenska skogsägare gör på sin egen mark.

Svenska skogsägare bör känna stor oro inför miljöpartisternas radikala agenda, de säger själva att de ”bara har börjat”. Då hör till saken att många skogsägare redan har sett sina innehav förlora sitt ekonomiska värde efter att myndigheterna har registrerat deras skogar som nyckelbiotoper, varefter försäljning av virket därifrån blivit omöjlig och decennier av arbete gått om intet.

MP infriar inte löfte om ersättning

Miljöpartiets företrädare uppger att de ska ”stärka ersättningsrätten”. Detta har Sverigedemokraterna förespråkat sedan länge, medan miljöpartiet i regeringsställning har negligerat frågan i snart sju år. Så frågan är hur mycket det löftet är värt.

Grundinställningen måste vara att låta skogsägarna bruka sin skog och använda ersättningarna för de fall ett mer skonsamt brukande är motiverat. Annars använder ju staten skattebetalarnas pengar till att underminera ett välfungerande skogsbruk.

Bryssel och Stockholm vill styra landsbygden

Vi ser här hur centralstyret, Stockholm och Bryssel, vill styra över landsbygden utan att konsultera dem som bor och verkar där. Till saken hör att Miljöpartiets väljarstöd är väldigt svagt utanför storstäderna.

Vi ser också hur det tidigare så EU-kritiska Miljöpartiet stödjer sig på EU:s överstatlighet för att kunna genomföra sin politik, ett iögonenfallande politiskt lappkast som i media har passerat under radarn.

Alla landsbygdsvänliga krafter borde nu mobilisera, det gäller inte minst Socialdemokraternas industrivänliga gren. Och vad säger Centern? Det är dags att reagera.

Jessica Stegrud
Europaparlamentariker (SD)

Mats Nordberg
Riksdagsledamot (SD)

*

Se MP:s debattartikel.