I Sovjetblocket ägnade sig Josef Stalin åt politiska skenrättegångar. Försök att introducera detta i Sverige har slagits tillbaka av Västmanlands tingsrätt – för denna gång.

Veckans viktigaste politiska händelse var att skogsägaren Karl Hedin friades i en långdragen politisk rättegångsprocess där åklagaren försökte använda hans politiska åsikter om vargjakt som bevis mot honom.

Det går inte – än – att döma någon till fängelse bara därför att man inte har vänsteråsikter.

Bakgrunden är att Karl Hedin har varit engagerad i den sedan länge infekterade vargdebatten. Under rättegången har åklagarsidan lyft fram detta engagemang och i åtalet försökt använda de politiska åsikter som Hedin på olika sätt har givit uttryck för emot honom som bevis.

Domstolen försvarar åsiktsfriheten

Västmanlands tingsrätt är veckans hjältar. De uttryckte starkt försvar för vår demokratiska rätt att ha politiska åsikter som inte ligger i linje med den politiskt korrekta vänsterliberala. Detta citat ur domen borde ramas in och hängas upp i varje myndighetslokal i Sverige:

”En tilltalads åsikter eller politiska ställningstaganden kan som regel inte medföra att han eller hon gjort sig skyldig till brott. För att en åsikt ska kunna medföra ansvar krävs att den kommer till uttryck på något brottsligt sätt (…) Domstolen kommer inte i detta mål, eller i något annat mål, lägga den tilltalades politiska åsikter till grund för bedömningen av ett åtal.”

Tingsrätten tvingas alltså påtala att Sverige inte är en kommunistdiktatur. Domen fortsätter:

”Som bevisning i detta mål har åklagaren bland annat lagt fram relativt omfattande bevisning med bäring på Karl Hedins åsikter om vargförvaltningen i riket. Huruvida Karl Hedin eller någon annan av de tilltalade har, eller har gett uttryck för, åsikter om vargförvaltningen är i princip utan betydelse för domstolens bedömning av åtalen.”

Unika domskäl av stort allmänintresse

Att rätten i sina domskäl tvingas påpeka att det råder åsiktsfrihet i Sverige är unikt, säger juridiskt sakkunniga.

– Jag har aldrig tidigare sett att en domstol valt att explicit förklara åsiktsfrihetens betydelse i ett brottmål på detta sätt. I detta avseende är Västmanlands tingsrätts dom en unik markering om att ingen ska dömas för sina åsikter, skriver juristprofessor Mårten Schultz i SvD (betalvägg).

Professorn behöver förtydliga – vilket säger mycket om hur den S-ledda regeringen med förtäckta hot, hat och hån försöker tysta meningsmotståndare i landet – att ”åsikter är aldrig i sig otillåtna”. Och att ”staten aldrig får tvinga någon att ge sin politiska åskådning till känna eller föra register över medborgarnas politiska uppfattningar”.

Alltså just det som åklagaren gjort i det här fallet. Schultz konstaterar att domen är ”av allmänt intresse”.

S-regimen vill tysta meningsmotståndare

En kraftig underdrift. Om den alltmer osjälvständigt S-indoktrinerade statsapparaten kunnat fängsla Karl Hedin – som är ett utmärkt offer för socialister eftersom han är skogsmiljardär – skulle det vara ett besked till hela svenska folket: håll käften – annars burar vi in er!

Meningen med hela åtalet, som före rättegången inneburit trakasserier från staten under mer än två års tid, är att skrämmas. Det är det enda de politiskt korrekta makthavarna har att ta till nu – skrämma svenska folket på alla tänkbara sätt, så att väljarna inte vågar rösta fram en ny regering.

*

Se bakgrund i Riks: Jägaren Karl Hedin frias från misstankarna om grovt jaktbrott.