Den IS-kvinna som idag dömdes till tre års fängelse fick inte straffet för att hon arbetat för Islamiska statens barbari, utan därför att hon 2014 tog sin då tvååriga son med sig i strid med vårdnadsbeslut.

Pojken blev kvar hos IS i sex år och återvände med mamman till Sverige i höstas. Nu får pojken sin far som ensam vårdnadshavare.

Mamman hyllade IS-kalifatet på Facebook under vistelsen då det gick bra för den brutala terrorsekten. Hennes advokat menade under rättegången i Lunds tingsrätt att det borde ses som förmildrande omständighet att hon kort före Syrienresan hade gått igenom en livskris efter sin mammas död. Men att dra med sitt minderåriga barn in i religiös extremism är inget annat än vanvård.

Många IS-resenärer från Sverige

Sverige har haft flest personer per capita i Europa som anslutit sig till IS. Säkerhetspolisen uppskattar att omkring 300 personer rest ned för att medverka i den brutala terrorsektens strider.

Uppskattningsvis lever några tiotals barn med svenskt medborgarskap fortfarande i armod och fara i Syrien. Minst fyra av dem har hittills dött.

Många menar att Sverige har ansvar för att ta hem dessa barn. Det är visserligen korrekt att barn inte ska lida för sina föräldrars missdåd, men om de inte har någon anknytning till Sverige finns ingen anledning för svenska myndigheter att engagera sig.

Medborgarskapet måste skyddas

Den här typen av beteende visar hur viktigt det är att ändra reglerna för medborgarskap. Danmark har sedan fler år haft lagstiftning som innebär att medborgare som misstänks ha anslutit sig till terrororganisationer kan förlora sitt medborgarskap.

Lagen ger i korthet utlännings- och integrationsministern – för närvarande Mattias Tesfaye (S) – befogenhet att återkalla medborgarskap för en individ som har agerat på ett sätt som ”allvarligt kan skada landets vitala intressen” – utan rättegång. Exempelvis är det förbjudet att gå med i en väpnad styrka som bekämpar den danska staten eller på något sätt främja terrorhandlingar.

Den har lagstiftningen borde stå modell också för Sverige. Det kommer att krävas grundlagsförändring, men arbetet är inte mindre viktigt för det. Under tiden måste också lagstiftning som möjliggör att i förvar ta personer som utgör säkerhetsrisk under mer än nuvarande 6 månader. Genom ett förfarande om tidsbegränsad förlängning upprätthålls internationella konventioner.

Den S-ledda regeringen med Morgan Johansson (S) som ansvarig minister har varit och är gruvligt ansvarslös i sin senfärdighet med att skydda svenska folket och svenska intressen mot angrepp från terrornätverk och andra som är fiender till den svenska nationen.