Få hyresgäster känner till att de betalar till Hyresgästföreningen, även om man inte är medlem. Man tar ut en ”hyressättningsavgift” från en stor del av landets hyresgäster som inbringade 212 miljoner 2019.

Den senaste tiden har flera avslöjanden gjorts om att cheferna i Hyresgästföreningen tar ut höga löner och själva bor i lyxvillor. Detta överflöd betalas av svenska hyresgäster, och långt fler än de som är medlemmar.

En Demoskopmätning visar att nästan 90 procent av de som bor i hyresrätt inte känner till att de är med och finansierar denna socialdemokratiskt stämplade intresseförening och dess lyxliv.

Avgiften betalas av alla hyresgäster som har kollektivt förhandlade hyror, vilket är nästan alla hyresgäster i Sverige. Oavsett om hyresvärden är kommunal eller privat, och oavsett om du är medlem i föreningen, skriver Benjamin Dousa och Tobias Samuelsson vid Timbro i debattartikel i Expressen.

Du som är hyresgäst kan efter tre månader säga upp denna avgift.

Många vill se att hyressättningsavgiften avskaffas och att endast de hushåll som vill vara medlemmar i hyresgästföreningen finansierar denna intresseorganisation inom socialdemokratiska sfären.

*

Se mer: Hyresgästföreningens sektliknande skräckvälde