Något ovanligt agerar internetjättarnas högsta chefer nu som ofrivilliga visselblåsare när de i inspelade samtal varnar världens länder för att plattformarna har fått för stor makt.

Benny Thomas är global planeringschef på Facebook. Han uttrycker sin oro för att nätjättarna som driver sociala medier har fått för stor makt, utan att veta om att han blir inspelad av non-profitorganisationen Projekt Veritas, som arbetar med icke-kommersiell journalistik och har specialiserat sig på undercover-avslöjanden genom dolda inspelningar.

– Jag arbetar för ett företag som gör en hel del skada för världen. Det gör mycket bra, men också mycket skada, säger Benny Thomas under en intervju som nu offentliggjorts: ‘The Single Biggest Thing is: this Company Needs to be Broken Up’.

Av samtalen framgår att Benny Thomas är orolig över bristen på allmänhetens medvetenhet kring Facebooks enorma maktposition. Han nämnde specifikt det inflytande Facebook-vd Mark Zuckerberg utövar över företaget.

Facebook vann valet åt Joe Biden

Ett konkret exempel på den makt som nätjättarna har gäller partipolitiken. Facebook såg till att Joe Biden vann valet genom att få miljontals Facebook-användare att registrera sig och rösta… på ni vet vem.

Och detta tar Benny Thomas upp som positivt exempel på hur Facebook påverkar partipolitiken i USA.

– En av de saker jag jobbat med och som gjorde mig glad var kampanj för att få fler att registrera sig för att kunna rösta. Det är en del av goda sidan med Facebook. Det är något man bara kan göra med ett företag som har den storleken och räckvidden som Facebook har. Vi satte ett mål om att få fyra miljoner personer att registrera sig och vi överträffade målet – vi fick 4,5 miljoner att göra det, säger Benny Thomas.

Wow! 4.5 miljoner nya väljare, säger undercover-journalisten.

– Det är många, tillägger Benny Thomas.

– Ja, jag är rätt säker på att han [Biden] vann valet genom det. Vad tror du?

– Exakt, jag tror också det, medger Thomas.

Bryt upp Facebook och andra plattformar

Denna maktkoncentration är farlig och Benny Thomas ser det som en given lösning att bolagen med de stora IT-plattformarna borde brytas upp i många olika företag.

– Jag skulle bryta upp Facebook, vilket innebär att jag förmodligen skulle tjäna mindre pengar – men jag bryr mig inte. Det är vad som måste göras, säger Benny Thomas.

– Ingen kung i världens historia har varit härskare över två miljarder människor, men Mark Zuckerberg är – och han är 36. Det är för mycket för en 36-åring. Du borde inte ha makt över två miljarder människor. Jag tycker bara det är fel, säger han.

”Vi på Facebook har för mycket makt”

Viritas avslöjar också video från ett internt möte inom Facebook där en annan hög chef, Nick Clegg, global kommunikationschef och vice styrelseordförande i Facebook, uttrycker sig i termer av att bolaget har fått för stor makt.

– Det finns också en utbredd mening bland ledare runt om i världen, från Mexikos president till Angela Merkel i Tyskland, som säger att verksamheten i dessa privata företag har för stor makt och de bara borde kunna verka inom ramar som fastställs genom demokratiska beslut. Vi håller med om det!

Märkligt nog är det få politiker som försvarar den fria åsiktsbildningen och driver på i frågan om att bryta upp dessa nätjättars oligopol på opinionsmarknaden i demokratiska länder.