Det konservativa blocket måste våga ta kulturkampen på allvar och då kan vi inte fortsätta att låta folkbildning vara ett kodord för folkbedrägeri, skriver Tobias Andersson och Hanna Ahnfeldt Grubb.

Det har blossat upp en debatt om studieförbundens fusk med skattemedel och ett förbunds tydliga kopplingar till extremism. Det största studieförbundet är folkrörelsens eget förbund ABF men även andra förbund har en stark relation till socialdemokratin.

Ibn Rushd har de senaste åren varit i återkommande blåsväder kopplat till uppenbar islamistisk extremism och har bland annat problematiserats av Säpo. I närtid valde Göteborgs stad att sluta betala ut bidrag till organisationen vilket är positivt. Samtidigt bör Moderaternas trovärdighet på området ifrågasättas när deras parti betalar ut bidrag till Ibn Rushd i över 50 M-styrda kommuner och i nio av elva M-styrda regioner.

Stort bidragsfusk

Sverigedemokraterna har länge problematiserat Ibn Rushd specifikt men även i allmänhet kritiserat rådande strukturen kring studieförbunden. Förbunden delar årligen på miljardstöd från statsbudgeten men erhåller även stöd från andra håll.

Förra året uppdagades att studieförbunden på invandrartäta Järvafältet i Stockholm aktivt ägnat sig åt bidragsfusk genom att ange påhittade studietimmar. Enligt Magnus Ranstorp, ledande terrorforskare, med flera bedöms att runt 60 procent av studieförbundens verksamhet utgörs av fusk. Skulle det stämma rör det sig om bidragsfusk på ungefär 1 miljard kronor varje år.

Detta fusk möjliggörs av att studieförbunden tillsammans kontrollerar Folkbildningsrådet, som i sin tur beslutar hur pengar ska fördelas till de olika förbunden samt hur utvärderingen ska genomföras. Således är samma studieförbund som får de offentliga skattemedlen med och ansvarar för sin egen uppföljning. I alla andra sammanhang skulle detta vara högst anmärkningsvärt men fram tills nu har debatten mer eller mindre uteblivit – sannolikt då de fuskande bidragsorganisationerna legat vissa partier varmt om hjärtat.

Stryp skattefinansieringen

Att SD föreslagit att flytta bidragsfördelningen och utvärderingen från Folkbildningsrådet till en statlig myndighet, samt att kraftigt minska anslagen är bra. Vi menar dock att det återfinns ett behov av att helt och hållet se över studieförbundens fortsatta offentliga finansiering. Det är möjligt att delar av verksamheten bör finnas kvar inom studieförbundens regi eller flyttas till andra instanser men överlag måste finansieringen strypas.

Det konservativa blocket måste våga ta kulturkampen på allvar och då kan vi inte fortsätta att låta folkbildning vara ett kodord för folkbedrägeri. Tiden måste ta slut under vilken socialdemokrater på skattebetalarnas bekostnad kan ägna sig åt hobbystudier eller partiarbete.

Tobias Andersson,
nationell talesperson Ungsvenskarna

Hanna Ahnfeldt Grubb,
utbildningspolitisk talesperson Ungsvenskarna