Sverige fortsätter ha flest fattigpensionärer i Norden – ju större invandring, desto lägre pensioner. OECD visar att hela gruppen svenska pensionärer i genomsnitt har klart lägre inkomster än i Norge, Island och Danmark.

En svensk garantipensionär får inte ens hälften av vad hon eller han hade fått i Danmark, rapporterar Aftonbladet.

– Problemet med de låga pensionerna undergräver förtroendet för hela systemet, säger Urban Lundberg, som har doktorerat på den svenska pensionsreformen.

Sverige har i  särklass högst andel äldre kvinnor med risk för fattigdom, vilket innebär att de har en inkomst som är mindre än hälften av medianinkomsten i landet. Något Samtiden rapporterat om tidigare (se nedan).

– Det svenska systemet har flera problem. Ett är att garantipensionerna ger pensioner som man knappt kan leva på. Samtidigt medför inkomsttaket att det finns en stor grupp som inte omfattas av försäkringen fullt ut. Ett tredje problem är att inkomstpensionen i många fall inte är särskilt mycket högre än den garantipension man hade fått om man inte hade jobbat alls, säger Urban Lundberg.

*

Se mer i Samtiden: ”Konstigt att det blev så lite” – Gunbritt, 96, om nya pensionen (15 mars 2021), Rekordmånga svenskar räknas som fattiga (28 jan 2021), Arbeta hela livet lönar sig inte – Får lägre pension än nyanlända (2020), Utländska medborgare som inte jobbar gynnas i pensionssystemet (2020), Svenska pensionärer i strykklass (2018), Fattigpensionärerna blir fler i Sverige, men färre i grannländerna (2016).