Det är häpnadsväckande att Annie Lööf blundar för kommunismens brott mot mänskligheten, bara för att kunna nå makten och motarbeta Sverigedemokraterna.

Ingenting är viktigare för Centerpartiet idag än att svartmåla det parti som ligger närmast de värderingar Centerpartiet hade fram till Thorbjörn Fälldins tid – Sverigedemokraterna.

C har bytt identitet: från konservativ till radikal

Det totala värderingsskifte som Centerpartiet genomgått framgår av statsvetenskaplig forskning som resulterat i GAL-TAN-skalan som finns överst i artikeln. Den är framtagen av internationella forskningsgruppen CHES som studerat partistrukturen i 31 europeiska länder, återgiven av Sveriges Radio inför valet 2018.

Mellan 1999 och 2017 har Centerpartiet svängt kraftigt och gått från den pragmatiska till den radikala sidan i politiken.

– En förflyttning som den här är väldigt ovanlig i vår data, sa Jonathan Polk, universitetslektor på statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs Universitet till Sveriges Radio när den senaste studien kom.

Centerpartiets förflyttning har sedan 2017 fortsatt i radikal och utopisk riktning.

Lööf vill bli minister i S-regering

Det är mot denna bakgrund man ska se Centerpartiets mer urskuldande syn på kommunismen, nu när Lööf förklarar att hon är villig att bli minister i en socialdemokratisk regering som är beroende av budgetförhandlingar med Vänsterpartiet som har ett kommunistiskt ungdomsförbund.

Lööf inleder intervjun pliktskyldig om att hon inte vill ”ge ytterkanterna inflytande, och det gäller både Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna”.

Men när hon pressas om att det inte finns några regeringsalternativ utan att ta stöd av antingen SD eller V, då är hennes parti villigt att bli underlag för en ny Löfven-regering trots att hon behöver förhandla med V.

– Centerpartiet kommer inte samarbeta eller budgetförhandla med Sverigedemokraterna. Vi kommer inte heller vilja budgetförhandla med Vänsterpartiet, säger hon. 

Notera skillnaden: nej till SD, nja till V. Och självklart kommer detta nja att bli ja om det krävs för att rösta fram Löfven som statsminister i en regering där Lööf tänker ingå.

Urskuldar kommunismens brott

När hon ska förklara denna skillnad, trasslar Lööf in sig i värderingsfrågorna.

– Sverigedemokraterna är vår värderingsmässiga motpol … ett tydligt antiliberalt parti, säger Lööf.

Lika fördömande blir hon inte när det gäller Vänsterpartiet som länge beskrev sig som kommunistiskt och vars ungdomsförbund fortfarande kallar sig kommunistiskt.

– När det gäller Vänsterpartiet är det på grund av de har en dålig ekonomisk politik som ligger fjärran från oss. Men vi har tidigare förhandlat med Vänsterpartiet, konstaterar Lööf utan att se några liberala värderingsmässiga problem att göra upp med kommunistpartiet.

Häpnadsväckande aningslöshet

Det värsta med Sverigedemokratiska rötter som konkret kan läggas fram är korkat snack framfört av enskilda personer. Det finns ingen som belagt att partiet i sina demokratiskt beslutade program haft några värderingar som strider mot västerländska upplysningstraditionen.

När det gäller Vänsterpartiet har man hyllat Josef Stalin, Mao Tse-tung och Pol Pot som begått folkmord på tiotals miljoner människor. Sovjetunionen ockuperade och förtryckte folken i östra Europa. Så sent som strax före murens fall i slutet av 1980-talet skickade Vänsterpartiet gratulationer till östtyska DDR-regimen.

Men för Annie Lööf är snack av enskild SD-medlem viktigare att ta avstånd ifrån än folkmord och förtryck utfört av kommunister.

C har flyttat sig långt på många plan.

Det är en häpnadsväckande aningslöshet som centerledaren demonstrerar. Från att under 1900-talet varit konservativt småfolkligt har C blivit ett rött plakatpolitiskt etablissemangsparti.

*

Denna artikel publicerades först i The Conservative.