Förra året rapporterades 124 fall av dödligt våld i Sverige. Det är den högsta siffran på 18 år, visar en färsk Brå-rapport. Endast 20 procent av de dödade var kvinnor. Nästan hälften av fallen handlade om skjutvapen.

Brottsförebyggande rådet, BRÅ, har publicerat en slutliga sammanställning av det dödliga våldet i Sverige 2020. Då inträffade 124 fall av mord, dråp, barnadråp och vållande till annans död.

Det är den högsta siffran sedan Brå började mätningarna år 2002.

Män dominerar bland dödsoffren

I 25 av fallen var offret en kvinna. I övriga 99 fall var offren män. Det innebär att andelen kvinnor minskat från 23 procent året innan, till 20 procent 2020. Bland de drabbade under 18 år var 16 procent flickor.

Stockholm ökar mest

Stockholm sticker ut i statistiken med 11 fler inrapporterade fall med dödligt våld än vad som noterades 2019. En större del av det dödliga våldet har utövats med skjutvapen.

Andra brott

Antalet anmälda brott totalt ökade också under 2020, med en procent. Den brottskategori som ökade mest var skadegörelse. Däremot har färre anmälningar gjorts om rattfylleri, vilket coronarestriktionerna kan ha bidragit till skriver Brå i sin rapport.