Energiminister Anders Ygeman (S) har i hemlighet och i strid med reglerna skickat en miljard ur statens kassa för elberedskap till ett privat elbolag för att rusta upp oljekraftverk. Detta för att undvika elavbrott i Stockholm. Och sedan ljugit om det i riksdagen.

I januari var riksdagsman Mattias Bäckström Johansson (SD) något på spåren och ställde skriftlig fråga om elbristen och hur åtgärder skulle finansieras till Anders Ygeman. Energiministern förnekade bestämt i ett skriftligt svar den 20 januari att pengar avsedda för elberedskap har använts.

”Inledningsvis vill jag kommentera Mattias Bäckström Johanssons påstående om att staten använt medel ur Sveriges beredskapskassa, vilket inte stämmer … De används inte med syfte att åtgärda effektproblem i storstadsområdena”, svarade energiministern från riksdagens talarstol. 

Miljard till oljekraftvärmeverk

– Ygeman blåljuger, det är extremt anmärkningsvärt, säger Mattias Bäckström Johansson (SD) nu sedan Dagens Nyheter avslöjat att det är just vad som hänt.

Ygeman har använt statliga medel för att finansiera en helrenovering av ett gammalt oljekraftvärmeverk i Stockholm för att lätta på den akuta elbristen. Ygeman har hävdat att anläggningens ägare Stockholm Exergi skulle betala investeringen – och att elnätsbolaget Ellevio skulle ta ut mer för elen av sina kunder i Stockholm.

”Men det stämde inte. I stället rundade Anders Ygeman och Svenska kraftnät systemet i en hemlig uppgörelse”, skriver DN-journalisten Jonas Fröberg i sin granskning (betalvägg).

En miljard kronor av upprustningen har betalas med pengar från statens reserv för elberedskap. Något som strider mot flera regler.

Ansvariga tjänstemän protesterade – blev bortkopplade

DN:s kartläggning visar att tjänstemän från Ygemans departement tryckte på Svenska kraftnät, den myndighet som ansvarar för det svenska elnätet, för att få igenom den hemliga uppgörelsen. Detta ledde till protester från ”två rutinerade elberedskapshandläggare” som därför kopplades bort från frågan, skriver DN.

Anders Ygeman har vägrat kommentera tidningens uppgifter.

– Det är viktigt att KU går till botten med det här, säger Mattias Bäckström Johansson (SD) till Expressen. Ygeman har lovat bort de svenska skattebetalarnas beredskapsresurser som ska användas vid krig och naturkatastrofer.

Också Moderaterna är kritiska.

– Det han säger stämmer inte, säger Lars Hjälmered (M). Som ordförande i riksdagens näringsutskott kallar han ministern till förhör i riksdagen.