Våldet har ökat kraftigt de senaste åren på statens ungdomshem. ”Ska man räkna med stryk på jobbet på ett Sis-boende?” Nyanställd som blivit slagen och attackerad med kokande vatten slutade efter två dygn.

På grund av att ungdomar slipper fängelse även vid mord och andra mycket grova våldsbrott fylls ungdomshemmen med kriminella även om de från början var till för att vårda missbrukare och andra med sociala problem.

Hot och våld på boenden för tvångsvård har ökat markant de senaste åren, rapporterar Statens institutionsstyrelse (Sis). Från i snitt 5,2 rapporterade incidenter per dygn år 2017 till 8,1 incidenter per dygn endast tre år senare, 2020.

I snitt blev åtta anställda slagna eller hotade varje dygn förra året. Detta trots att vårdplatserna har blivit färre. Och allt rapporteras inte in.

Flummiga rättigheter har ökat våldet

De senaste två åren har lagändringar genomförts för att stärka barnperspektivet. De har lett till att unga har rätt att i viss utsträckning använda mobiler, surfplattor och datorer på boendena.

Såväl myndigheten som skyddsombud anser att det lett till fler fritagningar och att droger kommer in på boendena. 

Våldet gör arbetssituationen ohållbar

LO-ägda tidningen Arbetet har i en granskning visat hur arbetssituationen på hemmen blivit ohållbar. Att vårda och rehabilitera blir sekundär när mer tid och resurser går till att hantera personal som utsätts för våld av de intagna. Dessa boenden har svårt att rekrytera personer med rätt kompetens eftersom lönerna är låga. Att behöva leva med hot och våld varje dag kan få den mest härdade att säga upp sig.

– Jag har aldrig sett så mycket aggressioner. Inte ens när jag jobbat som ordningsvakt på krogen, där folk är fulla eller drogade, säger en nyanställd på ett av Sis 33 boenden.

Efter att blivit slagen två gånger till lämnade han in nycklar och kort.

– Den här typen av brottslighet kräver mycket högre säkerhetstänk. Jag tänker inte riskera livet för den här verksamheten, säger den nyanställde som slutade efter två dygn.

*

Se mer i Arbetet del 1, del 2.