Det blir Per Bolund (MP) som får hederstiteln ”vice statsminister” när statsminister Stefan Löfven (S) ombildar sin regering idag fredag.

Förändringarna i regeringen är en följd av turbulensen inom Miljöpartiet. Per Bolund (MP) flyttar från posten som finansmarknadsminister och blir miljö- och klimatminister efter Isabella Lövin, som lämnar politiken.

Bolund tar också över hennes hederstitel som ”vice statsminister”, som saknar betydelse annat än i medierna.

Om Stefan Löfven skulle bli sjuk kliver Morgan Johansson (S) in som ställföreträdande statsminister. I grundlagen står att ”Statsministern kan bland de övriga statsråden utse någon att i egenskap av ställföreträdare vid förhinder för statsministern fullgöra hans eller hennes uppgifter.”

Eftersom Löfven inte utsett ställföreträdande är det, enligt grundlagen (RF kap 6, 10 §) ”den av de tjänstgörande statsråden som har varit statsråd längst tid”.

Miljöpartiets nyvalda språkrör Märta Stenevi blir jämställdhets- och bostadsminister. Hon har varit kommunalråd i Malmö och de senaste två åren Miljöpartiets partisekreterare.

Hittillsvarande jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP) blir istället finansmarknadsminister.

Efter den avgående biståndsministern Peter Eriksson (MP) kommer Per Olsson Fridh (MP). Han har examen i sociologi och har närmast varit statssekreterare åt biståndsministern. Dessförinnan riksdagsledamot och ordförande för MP i Stockholm.