Svenska gränserna är fortsatt vidöppna för invandring. Sverige ligger i toppen både sett till antal och andel anhöriginvandring jämfört med övriga EU, enligt statistikmyndigheten Eurostat. 

År 2019. Antal per 100.000 inv. Grafik: SvD.

Med nära 49.000 anhöriginvandrare 2019 hamnar Sverige på femte plats i absoluta tal, efter de betydligt större länderna Tyskland, Spanien, Italien och Frankrike

I relation till befolkningen är Sverige på tredje plats efter mininationerna Lichtenstein och Luxemburg. Övriga nordiska länder tog alla emot färre än 10.000 anhöriginvandrare, rapporterar Svenska Dagbladet (betalvägg).

Utöver en gigantisk anhöriginvandring har Sverige öppna gränser när det gäller arbetskraftsinvandring.

Sveriges regler kring arbetskraftsinvandring sticker ut, skriver SvD. De svenska regler som fortfarande gäller infördes av regeringen Reinfeldt med stöd av MP. De är enligt sakkunniga betydligt mer generösa än de flesta andra länders regler. Sverige ställer inga krav på kvalifikationer eller lön utöver att månadslönen måste vara minst 13 000 kronor – en oerhört låg siffra.