EU-kommissionen är på väg att klassa det svenska skogsbruket och bisarrt nog även vattenkraften som ”icke hållbara”, skriver EU-parlamentarikern Jessica Stegrud (SD) i denna debattartikel.

EU arbetar med att via olika klassificeringar, inom det som kallas ”taxonomin”, finna sätt att styra kapital till de verksamheter man anser miljövänliga och bort från det man uppfattar som dåligt för miljön.

Vid en första anblick framstår resonemanget som en sund tanke, men miljöfrågor är komplexa och lämpar sig många gånger inte för den grova indelning som Kommissionen vill göra. Och man måste ta hänsyn till respektive lands förhållanden.

Absurda konsekvenser

Fallet Sverige är mycket illustrativt för hur absurt det kan bli, detta med en liten reservation för att regelverkets slutliga utformning inte är helt färdig. Vi har fortfarande möjlighet att väcka opinion och påverka processen, men då är det viktigt att veta vad som pågår och vad som står på spel.

Till att börja med. Sverige tillhör den absoluta världseliten vad gäller att kombinera industri och välfärd med exceptionellt låga nettoutsläpp av växthusgaser. Det beror delvis på geografiska faktorer, men också på decennier av industriell utveckling och inte minst ett välutvecklat skogsbruk.

Det är inte alla som känner till att svensk skog är en fantastisk kolsänka och suger upp merparten av våra utsläpp av växthusgaser genom (netto) inlagring av koldioxid. Den som tvivlar kan informera sig om detta på Naturvårdsverkets hemsida.

Sämre finansiering för skogsbruket

En vital komponent i den svenska skogsförvaltningen är att skogsägarna har ekonomiska incitament att vårda och bruka skogen. På senare tid har skogsägarna drabbats av ett tilltagande godtycke från i tur och ordning myndigheternas, den rödgröna regeringens och EU-administrationens sida.

Signalerna om ”icke hållbarhet” och sämre finansieringsvillkor för skogsindustrin skulle vara ännu ett steg bort från den svenska modellen för skogsförvaltning, som har tjänat oss så väl. Noterbart är att något som kan beskrivas som en kampanj mot svenskt skogsbruk pågår i media just nu. Kanske är det en slump, kanske inte.

Nu har Kommissionen ännu inte tagit ställning till kärnkraftens status, men vi vet att bland andra den Gröna gruppen arbetar hårt för att straffa ut även detta energislag. Därmed skulle vi vara på väg mot en situation där den svenska vattenkraften, skogsbruket och kärnkraften klassas som icke hållbara.

Underminerar svenska framgångar

Kort sagt, man underminerar hela det svenska framgångskonceptet. Parallellt med detta planeras extrema satsningar på vindkraft, vilket för svenskt vidkommande inte medför någon nytta (snarare tvärtom).

Är det då miljövänligt att byta ut ett av världens renaste energiproduktionssystem mot alternativ som lämnar stora avtryck i miljön, som höjer utsläppen av växthusgaser och som dessutom destabiliserar elsystemet? Sverigedemokraternas svar är entydigt nej.

Drar alla över en kam

Grundproblematiken är att man från EU-administrationens sida ständigt försöker konstruera regelverk som ska gälla i samtliga medlemsländer. Och då tar man väldigt liten hänsyn till svenska förhållanden, som i väsentliga avseenden skiljer sig från kontinenten.

Detta i kombination med helt orealistiska miljömål kommer att få orimliga konsekvenser och ett i sammanhanget litet land som Sverige kan bli helt överkört. Lite tillspetsat riskerar vi att reduceras till en kombination av vindkraftspark och naturreservat.

Och bankomat. För när det kommer till finansiering av alla de storslagna planerna så är Sverige plötsligt intressant. Vi tillhör det absoluta toppskiktet inom unionen om man räknar nettobidrag per invånare. Och när unionen nu drar igång en karusell med gigantiska gemensamma lån och bidrag och utbetalningar till medlemsländer med permanenta budgetunderskott så får svenska skattebetalare stå långt fram i kön för att vara med och betala. Det är inte acceptabelt.

Spänningar inom svenska regeringen

Problemet med regeringens inställning till detta är att man håller korten väldigt nära kroppen. Man säger sig agera i enlighet med svenska intressen, men man håller samtidigt mycket låg profil. Den rödgröna regeringens historik gällande skogsbruk och kärnkraft lämnar dessutom mycket övrigt att önska.

Uppenbart finns betydande spänningar mellan i synnerhet Socialdemokraternas industrivänliga gren och Miljöpartiet i dessa frågor. Det är därför man är så ovillig att ta ställning offentligt. På så vis håller man skogsindustrin och elbolagen i ovisshet om vad det är som gäller och hur det kommer att bli.

Sveriges regering borde klart och tydligt lägga fram sina ståndpunkter, så att både Kommissionen och den svenska industrin får veta var vi står.

Sverigedemokraterna är tydliga med att reglerna ska anpassas efter svenska förhållanden. Det handlar självklart om att ta Sveriges intressen tillvara, men också om både klimat och miljö.

Jessica Stegrud (SD)
Europaparlamentariker, ledamot i Europaparlamentets energi- och industriutskott