Äldre med covid-19 har hittats avlidna på sina rum och alltså varken fått vård eller ens tillsyn, utan dött i total ensamhet. Svensk politik är bottenlöst omoralisk gentemot de allra äldsta. Pengarna går till mer högljudda grupper som inte är lika sköra och svaga och därmed tysta.

När Inspektionen för vård och omsorg, IVO, fortsatt sin granskning av hur äldreomsorgen skött sina patienter under corona framkommer än grövre vanvård än tidigare. Ny rapport visar att hela 14 av 55 granskade kommuner har äldre ”hittats” döda i covid-19 och alltså inte haft någon enda person i närheten under sin sista tid i livet.

Äldre har dött i ensamhet på boenden

En genomlysning av journalerna i 55 kommuner visar på allvarliga brister. IVO konstaterar att personer som förväntas ha mycket kort tid kvar att leva inte bör lämnas ensamma. Man poängterar att bemanningen måste anpassas för att tillgodose patientens behov.

IVO-granskningen visar att man inte har bedrivit så kallad kohortvård, alltså direkt skiljt de smittade från friska. Personal har gått mellan avdelningar vilket ökat smittspridningen. Man kan än en gång konstatera att många äldre inte fått läkarkontakt när beslut om medicinsk vård i livets slutskede fattats, vilket strider mot gällande riktlinjer.

De gamla har helt enkelt lämnats att dö, vind för våg.

Felet är inte personalens utan politikernas

Skulden ska inte läggas på personalen. Det är politikerna som tilldelat allt mindre resurser till äldreomsorgen, vilket innebär att timvikarier blivit vanligt. Personalen tillerkänns inte en rimlig lön.

Bemanningen är också alldeles för tunn för att kunna hantera en smittspridning som denna. Särskilt som politikerna dessutom struntat i att ha någon som helst beredskap för pandemier, trots att Folkhälsomyndigheten för fem år sedan varnade regeringen om att en pandemi kräver stora mängder medicinsk skyddsutrustning.

Dåvarande inrikesminister Anders Ygeman (S) hävdade för tre år sedan att beredskap och självförsörjning är ”mindre viktigt” eftersom Sverige även i händelse av kris ”sannolikt kommer kunna utbyta varor med länderna i vår närhet”. Det är ett uttalande som bevisar en totala okunskap inom Socialdemokratin om att i en global pandemi vill alla ha samma saker samtidigt, och då är inte rätt läge att skicka beställning på visir, handskar, munskydd och rockar.

Staten måste fokusera på kärnuppgifterna

Den nya rapporten från IVO visar hur viktigt det är att politiken återgår till att fokusera på statens kärnuppgifter, och struntar i allt flams och trams. Svenskar betalar en av världens högsta skatter men får undermålig omvårdnad när man blir sjuk och dement. Så kan vi inte ha det. Bort med skattemedel till alla dessa gapiga särintressen som kräver certifiering och ”värdegrundsarbete” i sådant som inte tillför skattebetalarna något av värde.

Skattepengarna måste gå till väsentliga och grundläggande uppgifter i välfärden: den direkta omsorgen om medborgarna.