Vi ser allt mer av parallellsamhällen i Sverige och partier beviljar bidrag som stärker denna utveckling. Är det svenska språket och den svenska kulturen som gäller eller är det svenskar som ska anpassa sig till andra språk och kulturer?

Malmös Arabiska Filmfestival (MAFF) har arrangerats sedan 2011. De senaste åren har Malmö stads stöd till festivalen ökat markant från 737.000 kr för år 2019 till 922.000 kr för år 2021. Det är en 25 procents ökning. Om denna utveckling fortsätter kommer Malmö stad snart avsätta en miljon kr varje år för att stödja arabisk film.

Även Region Skåne ger ekonomiskt stöd till MAFF och även här har stödet ökat de senaste åren. 2020 avsatte Region Skåne 500.000 kr och i år ökade stödet till 700.000 kr.

Malmö arabiska filmfestival har exporterat konceptet till andra delar av landet. På hemsidan stoltserar den ideella föreningen med att de får stöd av Göteborgs stad, Malmö stad, Region Norrbotten, Luleå kommun, Helsingborgs stad, Region Skåne, Västra Götalandsregionen, Stockholms stad och Stockholms läns landsting.

Trots att så många kommuner och regioner stödjer MAFF ekonomiskt så finns inget bokslut eller årsredovisning av MAFF:s ekonomiska verksamhet att hitta på nätet. Den som vill ta reda på hur mycket skattemedel MAFF totalt mottar årligen från regioner och kommuner får begära ut handlingar och göra en sammanställning.

Befängd idé motverkar integration

MAFF är endast ett exempel på en befängd idé som finns i svensk politik. Det är denna tanke att skattekollektivet ska finansiera invandrarnas ursprungliga kultur. Så om någon lämnar ett land och väljer att bosätta sig i Sverige så ska skattebetalarna vara med och finansiera att denna person får bevara sin ursprungskultur i Sverige. Trots att denna idé är helt och hållet befängd, motverkar integration och stärker parallellsamhällen och kulturellt utanförskap, så är det bara Sverigedemokraterna som vanligen motsätter sig att dessa ”invandrarföreningar” ska beviljas skattemedel.

I Sverige råder föreningsfrihet och det är fritt fram för en förening att bevara eller sprida utländska kulturer. Men föreningsfriheten innebär inte att det allmänna ska finansiera din föreningsverksamhet.

Vilken föreningsverksamhet som ska finansieras av det allmänna är helt och hållet en politisk fråga. Det innebär att det är politikerna som stödjer dessa invandrarföreningar som får motivera varför det är viktigt att invandrarnas ursprungskultur ska finansieras med skattemedel.

Det är svensk kultur som borde bli mer närvarande

Hittills har jag inte hört ett enda vettigt argument för att finansiera invandrarföreningar som vill bevara utländsk kultur. Hur skulle ett sådant argument låta? När blev det kommunens, regionens eller statens roll att främja invandrares ursprungskulturer? Varför skulle man ens göra något sådant? Vad är syftet?

När man ser på problemen i invandrartäta områden så är det mer svensk kultur och en svensk närvaro som behövs i dessa områden. Det är inte ännu en källarmoské eller invandrarförening som behövs. Problemen i dessa områden handlar om att man inte hör eller talar det svenska språket eller lär känna den svenska kulturen.

Är inte integration önskvärd?

Det handlar om att det har uppstått parallellsamhällen som befinner sig utanför det svenska samhället. Det handlar om att svenska normer och värderingar inte gäller i dessa områden. Då är det ju den svenska kulturen som behöver vara mer närvarande i dessa områden. Det är den svenska kulturen som behöver främjas av politiken. Ändå är det just invandrarföreningar som får politiskt stöd från alla partier förutom Sverigedemokraterna.

Det går inte att rättfärdiga ett sådant tillstånd och sådana politiska beslut men medlen fortsätter beviljas till invandrarföreningar. Besluten är inte rimliga i det samhälle som vi lever i nu men besluten skulle kunna motiveras om syftet var att skapa ett annat samhälle, ett samhälle där integration inte var önskvärd, ett mångkulturellt samhälle där invandrare inte behövde anpassa sig till den svenska kulturen, utan det skulle vara svenskar som anpassade sig till mångkulturen. Om man skulle vilja ha ett sådant samhälle så skulle det vara rimligt att politiker skulle finansiera invandrarföreningar.

Det är inte svenskar som ska anpassa sig till invandrade

I början av februari skrev en av Malmös styrande politiker, det liberala kommunalrådet Roko Kursar (L), en debattartikel där han menar att ”för att Malmö stad ska kunna kommunicera på flera språk och därmed komma närmare invånarna behöver stadens medarbetare kunna fler språk och förstå fler kulturer, språk- och kulturkompetensen behöver alltså utökas.”

Det är ju uppenbart vilka som ska anpassa sig enligt Roko Kursar (L): svenskar ska anpassa sig till invandrare. Svenskar ska lära sig fler språk så invandrare inte ska behöva lära sig svenska. Det finns idéer bland politiker om att Sverige ska genomgå en radikal förändring där den svenska kulturen och det svenska språket endast ska vara en kultur och ett språk bland många kultur och språk i Sverige.

Frågan är, vad tycker din politiker? Vad tycker din representant? Är det svenskar som ska anpassa sig eller är det invandrarna som ska anpassa sig? Det här kommer bli en mycket viktig fråga som kan förändra Sverige så som vi känner den.

Det är viktigt att ta reda på vilka partier och politiker som stödjer invandrarföreningar som vill bevara eller sprida ursprungslandets kultur och varför de gör det. Hur resonerar de när de beviljar ett sådant stöd i ett Sverige där många invandrare lever i kulturellt utanförskap och är i behov av att närma sig den svenska kulturen.

Konsekvenserna blir allvarliga: mer av parallellsamhällen

Det går inte att komma om tio år och säga ”vad hände?”. För det som ”hände” händer idag. Varje månad utdelas miljontals kronor till invandrarföreningar som stärker invandrargruppers kulturer i Sverige. Detta händer samtidigt som vi har parallellsamhällen, en misslyckad integrationspolitik och etnisk segregerade områden. Det är lätt att räkna ut vad konsekvenserna av detta blir.

Förändringen av Sverige pågår idag och det är dags att fråga din representant vad han/hon tycker i dessa frågor och hur han/hon röstar i dessa frågor.

Är man för mångkultur eller emot? Är det svenska språket och den svenska kulturen som gäller eller är det svenskar som ska anpassa sig till andra språk och kulturer? Det här är frågor som avgör vilket land som du lämnar över till nästa generation. Så det är dags att ställa de relevanta frågorna till din representant och våga ställa följdfrågor när du inte får svar.

Nima Gholam Ali Pour
Politisk sekreterare (SD) i Malmö