I stället för ökning har antalet coronasmittade fortsatt att gå ner under januari. Befarad ökning har uteblivit. Men risken för en tredje våg har inte minskat, menar statsepidemiolog Anders Tegnell.

Smittspridningen efter jul och nyår har sjunkit – trots att många befarade att vi skulle få se en ökning, skriver nyhetsbyrån TT.

Också antalet som får sjukhusvård har minskat. Från toppen den 6 januari då 389 patienter vårdades på en intensivvårdsavdelning på grund av corona, till 244 patienter på söndagen, vilket motsvarar en minskning med 37 procent. Minskningen av antalet vårdade inom slutenvården (exklusive intensivvård) är i samma härad.

Men faran är inte över.

– Nej, eftersom vi har en ganska stor smittspridning just nu och då behövs det väldigt lite för att det ska börja gå uppåt igen, säger Tegnell.

Enligt TT så tyder allt mer på att coronaviruset är en så kallad säsongsbunden luftvägsinfektion. Det innebär i så fall att den skulle följa samma mönster som influensa eller vinterkräksjuka.

Vaccinet ger normalisering

I takt med att allt fler blir vaccinerade mot corona kan livet sakta börja återgå till det normala. Men i vilken takt restriktioner kan avvecklas råder det stor oenighet om.

Vissa medicinska experter menar att restriktionerna kan tas bort till sommaren. Andra, som norska Folkehelseinstituttets generaldirektör Camilla Stoltenberg, räknar med att restriktionerna kommer att bli kvar under hela 2021, något hon säger till NRK.