Trots väldokumenterade band till extrema islamister fortsätter Malmö stad att bevilja kommunala bidrag. Sluta skylla på okunskap och stoppa bidragen, kräver Nima Gholam Ali Pour i debattartikel.

Den i Malmö verkande imamen Salahuddin Barakat angrep i höstas Frankrikes president Emmanuel Macron sedan han hållit ett tal med viss kritik mot politisk islam och föreslog vissa åtgärder. Detta fick Barakat att i ett långt inlägg på Facebook beskriva Frankrike som ”en extremsekulär och alltmer islamofob skurkstat som länge har levt och fortfarande lever på att suga ut blodet på de svaga i världen”.

Salahuddin Barakat är grundare och ordförande för Islamakademin, en förening som har ambitionen att bli ”Sveriges främsta muslimska läroverk som på ett kvalitativt sätt ska tillgodose muslimernas kunskapsbehov och bidra till en djupare förståelse om islam och dess lära i samhället”.

Islamakademin yttrar nedsättande omdömen

Sverigedemokraterna Malmö kritiserade Islamakademin redan 2017 efter att kulturmagasinet Opulens avslöjade vissa homofobiska uttalanden som publicerats på Islamakademins hemsida. Bland annat jämfördes homosexuella personer med mentalsjuka. Sverigedemokraterna Malmö skrev då i en debattartikel i Kvällsposten att det inte är lämpligt att en organisation med de åsikter som Islamakademin har ska få legitimitet genom att samverka med Malmö stad.

I ett reportage i Fokus av Lars Åberg nämns det att Salahuddin Barakat förordar att kvinnor och män hålls åtskilda och inte har fysisk kontakt. Enligt Åberg beskriver Barakat dagens Sverige på följande sätt: ”Moralisk korruption, oansvarigt beteende, icke-islamiska värderingar gällande interaktionen mellan könen samt överdriven sexualisering är något som är väldigt utbrett i vårt samhälle. Samtidigt lider vi av bristande religiös kunskap och otillräckligt praktiserande av islam.”

Pris för mänskliga rättigheter av Malmö

Trots att det sedan 2017 har funnits information om att Salahuddin Barakat har extrema värderingar som inte är förankrade i det svenska samhället så fick Barakat Malmö stads pris för mänskliga rättigheter 2019 för sitt arbete med det interreligiösa projektet Amanah. Viktigt att nämna i sammanhanget är att studieförbundet Ibn Rushd har två representanter i Amanahs styrelse.

Det går att ifrågasätta ett sådant interreligiöst projekt när den muslimska sidan representeras av personer som Salahuddin Barakat och islamistiska organisationer som Ibn Rushd, vars bidrag ifrågasätts i kommun efter kommun.

Beviljats miljonbidrag av Malmö

Trots att denna information om Barakat har funnits tillgänglig, beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott i Malmö stad, bestående av socialdemokrater, moderater och liberaler, i full enighet, den 17 juni 2019, att bevilja Amanah 1,6 miljoner kr i skattemedel för perioden 2019 – 2022.

Stödet till Amanah motiveras med att antisemitismen i Malmö måste bekämpas. Men en av de som sitter i Amanahs styrelse är Omar Mustafa som fick lämna Socialdemokraternas partistyrelse 2013 efter att det kom fram att Mustafa hade bjudit in antisemiter och homofober till Sverige, i sin roll som ordförande för Islamiska förbundet.

Det är denna Mustafa vars delaktighet i Socialdemokraternas partistyrelse inte var lämplig, som nu sitter i Amanahs styrelse och ska bekämpa antisemitismen i Malmö.

Inget har förändrats – skattemedel stoppas inte till islamister

För att sammanfatta, Malmö stads flaggskepp mot antisemitism som kostar miljonbelopp, har en styrelse bestående av bland annat islamister och en representant med extrema islamistiska åsikter. Ingenting har förändrats i Malmö. Fortfarande är Sverigedemokraterna det enda parti som tar avstånd från islamister medan borgerliga och rödgröna partier tillsammans ser till att islamisterna får skattemedel.

När det gäller islamism så finns det inte några kompromisser. Om man inte är emot islamism så är man för islamism. Det finns ingen neutral ståndpunkt där politiker kan vara passiva gentemot en ideologi som islamismen. Om man är emot islamism så vägrar man bevilja skattemedel till islamister. Det är inte svårare än så. 

Att Salahuddin Barakat, trots sina uttalanden, kan ta del av skattemedel är inget annat än en skandal. Det visar att det är skillnad mellan ord och handling. Det finns andra partier än Sverigedemokraterna som i ord fördömer extremism och islamism. Men det finns fortfarande bara ett parti som konsekvent agerar för att hindra att islamisterna får tillgång till skattemedel.

Det är allmänt känt att det finns islamister i Sverige som har agerat som ulvar i fårakläder. De har tagit del av skattemedel genom att använda de rätta orden och begreppen i sina ansökningar och i de skrivelser som riktas till offentligheten.

Hur kommer det sig att partier som säger sig vara emot islamism inte stoppar bidragen till islamisterna? Hur kommer det sig att sådana personer som Barakat fortsätter få tillgång till skattemedel? Det är en fråga som borde ställas till de politiker som fortsätta tilldela pengar till dessa extremister.

Det går inte att alltid skylla på okunnighet och naivitet. Nu vet ni! Sluta ge skattemedel till Salahuddin Barakat!

Nima Gholam Ali Pour
politisk sekreterare för SD Malmö