Regeringen vill ännu en gång lätta på kraven för ensamkommande vad gäller uppehållstillstånd.

Gymnasielagen för afghanska män som fått stanna utan att ha asylskäl förutsätter att de skulle skaffa arbete inom sex månader efter studierna. Nu ska de få ett år på sig. De ska också få räkna in studiemedel på halvtid som att de uppfyllt kraven på försörjning.

Regeringen föreslår också att så kallade anställningar med yrkesintroduktion ska kunna ge rätt till permanent uppehållstillstånd.

Regeringen motiverar förslagen, som ska vara tillfälliga lättnader i gymnasielagen, med att läget på arbetsmarknaden har blivit kärvare under pandemin och att det därmed är svårare att hitta arbete.

Detaljerna i övrigt är inte kända i förslaget eftersom regeringen hittills endast har skickat ut ett kortfattat pressmeddelande, sent på tisdagskvällen. Promemorian som regeringen uppger har skickats ut på remiss finns ännu inte tillgänglig på regeringens hemsida, rapporterar TT.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 20 juli 2021 och gälla till utgången av juni 2023.