Nu är ytterligare tio vuxna och 14 barn på väg tillbaka till Sverige och Borås efter att ha stöttat och kämpat för Islamiska statens barbariska kalifat. De kan nu få gå före i bostadskön istället för att bestraffas för krigsbrott.

Svenska regeringen och utrikesdepartementet har besökt Borås för att se till att kommunen tar hand om den grupp vuxna och barn som är på väg tillbaka till Sverige från Syrien.

Kommunen har fått information om att IS-terroristerna snart anländer, rapporterar Borås Tidning och Expressen.

– Utrikesdepartementet har agerat och vi har fått signaler om att det kan ske ganska snart, alltså om ett par dagar eller någon vecka, säger kommunens säkerhetschef.

Det är svårt att tolka det på annat sätt än att Borås socialtjänst kommer att förse dessa IS-terrorister med bostad och därmed gå före andra. De får bättre stöd än de som betalar skatt till kommunen. Ungefär som när Mona Sahlin (S) 2015 försvarade den rödgröna majoriteten i Stockholm när de betonade viken av att de återvändande terroristerna får hjälp med jobb och bostad.

Vad säkerhetschefen vet, finns inga planer på att åtala de återvändande terroristerna för brott. Däremot har kommunen börjat informera kommuninvånarna om att personer från krigszoner och terroristmiljöer kommer till Borås.

2016 varnade polisen för att upp till 100 personer i Borås var på väg att radikaliseras. Återvändarna kanske kommer att känna sig mer hemma än vi önskar.

Farliga med låg våldströskel

Terrorforskaren Magnus Ranstorp påtalar att de återvändande IS-terroristerna har lärt sig döda i Syrien och Irak.

– De har erfarenhet av strid, vilket gör dem farliga. Deras våldströskel är extremt låg. I sina gamla svenska miljöer kan de betraktas som rockstjärnor och därmed radikalisera andra, har Ranstorp sagt till Expressen..

Många av de som återvänder till Sverige är kvinnor.

– Kvinnorna är inte passiva offer, de är ofta aktiva deltagare, konstaterar han.

Också barnen är en riskgrupp. Terrorforskaren varnar för att Sverige saknar beredskap för att ta emot den här typen av personer. Också barnen utgör en särskild risk.

– Det är inte barnens fel, men deras identitet riskerar att bli kopplad till Islamska statens. Ofta lever de kvar i sina extremistiska familjer. Det kan bli en fördröjd effekt, som om 20 år kan ställa till problem, menar Ranstorp.

Avsikt att skada Sverige

Eftersom de visat lojalitet mot en helt annan samhällsmodell än den svenska demokratin, har vissa av dem för avsikt att skada Sverige.

– De hyser agg mot det svenska samhället. De är väldigt svartvita i sin världsbild, säger han.

Flera av de som vuxit upp i Sverige och anslutit sig till Islamska staten har deltagit i blodiga terrordåd i Europa. I både Paris och Bryssel deltog svenskanknytna IS-terrorister.

Totalt har mer än 150 IS-terrorister återvänt till Sverige. En granskning som SVT gjorde 2019 visar att var tredje har varit inblandad i brott efter att ha lämnat krigsområdet i Syrien och Irak.

Men endast två återvändande terrorister är dömda för terrorbrott. När polisen gjorde en husrannsakan hos en av männen, en 33-åring, i samband med en narkotikahärva i Skaraborg, hittades ett usb-kort med filmer och bilder som visade hur två män fick halsarna avskurna i Syrien. 33-åringen och en annan återvändare från Göteborg dömdes till livstids fängelse för terrorbrott.

Ingen kvinna har stått till svars för sina övergrepp under IS-styret.

Sverige måste stå upp för vår rättsstat

Det finns en enorm slapphet och naivitet i handläggningen av återvändande IS-terrorister. Dessa personer borde för det första inte släppas in i Sverige. De har avfärdat vår samhällsmodell till stöd för ett bestialiskt kalifat.

När nu både den förra och nuvarande regeringen tillåtit över 150 IS-terrorister att återvända, borde de interneras och utredas för krigsbrott och terrorbrott. En internering skulle också skydda svenska folket mot ett nya terrordåd.

En ny regering borde ta fram lagändringar, också av grundlagen, så att medborgarskap kan upphävas och dras in. Ett skäl till återkallat medborgarskap är om det beviljats på falska uppgifter eller genom mutor. Ett annat skäl till indraget medborgarskap borde vara landsförräderi. Om man uppenbart motsätter sig Sveriges grundlagar finns inget skäl att inneha medborgarskap.

Vi måste bry oss mer om vårt land. Vi måste skydda Sverige från våldsförhärligande extremism.