Mäns jobbansökningar sorteras bort när de söker jobb i kvinnodominerade yrken. Det visar en studie, ledd av forskare från bland annat Linköpings universitet som publicerats i den vetenskapliga tidskriften PLOS One.

Forskarna skickade ut cirka 3.200 fiktiva ansökningar till arbetsgivare runt om i Sverige. För varje ansökan noterade forskarna sedan om de fiktiva sökande fick något svar och i så fall vilket.

Inte kvinnor, utan män diskrimineras

– Vi ser att det finns hinder för män att ta sig in på vissa delar av arbetsmarknaden, säger Mark Granberg, doktorand i nationalekonomi vid Linköpings universitet.

– I ansökningsprocessen ser vi ingen diskriminering mot kvinnor som vill in i mansdominerade yrken. Men vi finner avsevärd diskriminering mot män i kvinnodominerade yrken, säger han.

De kvinnodominerade yrken där diskrimineringen mot män i ansökningsprocessen observerades var bland annat sjuksköterska, barnskötare och förskollärare. Svårast var det för män att bli kallade till en intervju som lokalvårdare.

Motsvarande diskriminering fann man inte mot kvinnor i mansdominerade yrken som exempelvis fordonsmekaniker, lastbilschaufför, IT-utvecklare och lagerarbetare.

Bekräftar tidigare studier

Resultatet är inte överraskande, utan har dokumenterats i tidigare forskning som studerat könsdiskriminering vid det första steget i ansökningsprocessen, där män oftare drabbas av diskriminering.

Den nya studien är dock bredare och inkluderar fler yrkeskategorier. De kombinerar data från tre tidigare korrespondenstester för att studera könsdiskriminering vid anställning i Sverige.

Mark Granberg har utfört studien ”Gender discrimination in hiring: An experimental reexamination of the Swedish case” tillsammans med Ali Ahmed vid Linköpings universitet samt Shantanu Khanna vid University of California, Irvine. Studien har finansierats av Vetenskapsrådet.