Sällan har väl Stefan Löfven varit så kallsinnig mot ett stödparti som han nu är mot L-partiets krav om att inte utvidga undantagen för att få asyl i Sverige. Skälet kan bara vara ett: Han vill göra L fogligt och lydigt genom att få Sabuni avsatt av sina egna.

I alla turer kring hur många undantag som ska gälla för att få asyl i Sverige, där undantagen ofta är vidöppna dörrar rakt in i landet och till dess eftertraktade bidragssystem, fick till slut Nyamko Sabuni (L) nog. Hon satte ner foten: inte ett nytt undantag.

Men Socialdemokraterna är beredda att offra allt för att behålla Miljöpartiet i regeringen och därför lade man i regeringens lagförslag till ett utvidgat undantag som går längre än det undantag som S och L i migrationskommittén röstat ner. Allt för MP!

Detalj blev plötsligt avgörande

Sabuni kräver att förslaget på en ”ny humanitär skyddsgrund” ska dras tillbaka, annars lämnar Liberalerna samarbetet med regeringen. 

Först hävdade Stefan Löfven (S) och Morgan Johansson (S) att det bara var en liten detalj och att hon gjorde ”en höna av en fjäder”. Men i radions lördagsintervju igår skärpte Löfven tonen och försvarar denna detalj så hårt att han är beredd att låta regeringen falla på den.

– Därför blir jag förvånad, förbryllad och bekymrad över den hantering som L eventuellt tänker sig lämna ett avtal på, på en fråga som inte ingår [i januariavtalet]. Det ska absolut inte uteslutas att vi har ett extraval eller nya talmansrundor, säger Löfven.

Men varför har det han förut beskrev som en detalj plötsligt blivit kabinettsfråga?  

S vill få Sabuni på fall

Svaret är att Löfven vill krossa den nya partiledningen med Sabuni i spetsen. Han hoppas att de välkända interna striderna i L ska få partiet att avsätta Sabuni så att L kan fortsätta S-samarbetet som Jan Björklund ingick efter valet 2018 i strid mot givna vallöften.

Det kan dock bli svårt, eftersom Sabuni valdes till partiledare genom starkt stöd i medlemsomröstningar, medan partietablissemanget stod för en S-samarbetsman.

Och att förslaget har stor betydelse framgår av Migrationsverkets remissvar där man ”bedömer att bestämmelsen med tiden inte längre kan komma att tillämpas bara i undantagsfall”. Det som är tänkt som undantagets säkerhetsventil övergår till generell regel. Så som alla undantag tenderar att bli huvudregel i migrationspolitiken.

Min gissning är att statsminister Löfven och migrationsminister Johansson kör ett dubbelt chickenrace. Både mot L och MP. Ena parten måste vika ned sig. Om L står på sig och det blir regeringskris har MP ändå inget vunnit. Enklast vore om MP utan regeringskris gick med på att dra tillbaka de utvidgade möjligheterna att få asyl av ”humanitära skäl” och ”bara” tillämpa de undantag som migrationskommittén ville tillföra.

Det gäller alltså för L att stå på sig och låta MP blinka först. MP har ju maktpositioner att förlora.

Allt öppnare gränser

Det är barockt att svensk debatt nu handlar om hur mycket lättare det ska bli att komma till Sverige, inte om att minska asylinvandringen för att uppnå ett återvandringsnetto (som i Danmark).

De styrande partierna befinner sig fortfarande uppe på de rosa molnen, helt utan verklighetskontakt.