Statsminister Stefan Löfven har kraftigt sänkt ambitionerna för vad Sverige ska vara för sorts land. Vi ska inte längre vara bäst, det räcker att vi inte är sämst. I veckan framförde han det budskapet om Sveriges långsamma takt i vaccinationerna mot corona.

Ett lands självbild är viktig. Man ska inte vara alltför kaxig, tro att man är bättre än man är. Men om landets makthavare givit upp och rycker på axlarna åt att Sverige faller i alla sammanhang, då har landet ett problem med ledarskapet.

När kritik i veckan framfördes mot att vaccineringen mot corona i Sverige av äldre och utsatta går långsamt och är ineffektivt, svarade statsminister Stefan Löfven (S) att det inte gör nåt.

– Vi gör detta i så snabb takt vi kan, om sedan detta innebär att vi kommer etta, trea eller sjua tycker jag är underordnat, sa Löfven till TT/SvD (11/2).

Nähä, att folk dör under tiden gör alltså inget. Jämfört med Israel och även länder som Storbritannien är Sverige hopplöst efter.

Sverige kastar bort två av sju doser per vaccinflaska

Nu är det inte endast takten i vaccineringen som är långsam – och därmed kostar människoliv, Sverige tar bara ut fem doser per flaska medan Danmark tar ut sju doser ur samma flaska. Den svenska ineffektiviteten är alltså 28 procent större bara i hur man använder vaccinet. Det är en ineffektivitet som innebär att det tar längre tid att vaccinera – man kastar ju bort två doser ur varje flaska till priset av att vaccinet blir 28 procent dyrare.

Men det ligger helt i linje med Stefan Löfvens moral om att det gör inget om vi är etta, sjua eller sist. Visst kan vi drälla med vaccinet och låta det ta lång tid. Det är ju så jobbigt att mäta exakt och vem har tid att tömma det där sista vaccinet ur flaskan?

Själv anser jag man ska titta på dem som lyckas bättre. Vad gör Israel som Sverige inte gör? Vad gör Storbritannien? Vi borde sträva efter att bli lika bra som de bästa, inte nöja oss med att sjunka mot de sämsta.

Sveriges dödlighet enorm jämfört med grannländerna

Fortfarande är den svenska dödligheten i corona mycket stor. Vi ligger på 18 plats från botten, med 1.220 döda per miljon invånare, fram till 12 februari enligt internationell statistik. Stefan Löfven kanske är missnöjd med att vi inte toppar dödsligan…

Dessa 1.220 döda per miljon invånare i Sverige ska jämföras med Norge som har 111, Finland med 129, Danmark med 393 och Island med 6 döda per miljon invånare.

Källa:  WHOCDCECDC.

Detta har inte med total nedstängning, ”lockdown”, att göra. Under perioden 15 december till 15 januari var 93 procent av de döda i corona över 70 år, medan de under 70 år var 7 procent. Andelen är högre än perioden fram till 15 december då 90 procent var 70+ och 10 procent under 70 år fyllda.

Det är med andra ord fortsatt de äldsta som dör. Det är de icke-yrkesverksamma som måste skyddas!

De äldre har inte skyddats i Sverige – varför?

Detta sades från första början, men tycks fortfarande inte fungera i Sverige. Vi smittar ner äldre i deras sängar. Allt tyder på att äldreomsorgen är så fruktansvärt illa skött på många håll att man inte klarar av att skydda de äldre, trots alla restriktioner.

I Dagens Samhälle (betalvägg) riktar kommunalt ansvariga för äldreomsorgen kritik mot IVO som i sin första granskning hävdar att kommunerna brustit i sitt skydd av de äldre. Kommunerna menar att IVO varit ytlig och bara gått på muntliga uppgifter från enstaka personalintervjuer.

En kommunpolitiker menar att det vore intressantare att studera de äldreboenden som drabbats hårt av smitta och de äldreboenden några kilometer bort som inte haft någon smitta alls. Det ligger mycket i det. Jag tror lokala rutiner och lokalt ledarskap har varit avgörande för de äldreboenden som klarat sig bra.

Det finns en gammal regel för restaurangbesökare: om toaletterna är välstädad är restaurangen förmodligen välskött, men om toaletterna är grisiga är förmodligen resten lika illa skött.

Samma sak med äldreboenden. De kan ha god ledning eller slapp och ansvarslös ledning. Skillnaden framgår inte i statistik, men de som besöker verksamheten kan snabbt upptäcka skillnaden.

Noggranna jämförelser krävs

Och när det gäller en pandemi som plötsligt dyker upp, har äldreboende som är välskötta ändå fått problem genom brist på skyddsutrustning och beredskap – som inte ligger på äldreboendet utan högre upp i hierarkin.

Det är den här typen av granskning av helheten som behöver ske. Och inte minst genom att jämföra med Norge, Danmark och Finland.

Vi måste få reda på varför 12.000 av de 16.000 som dött med corona i Norden har dött i Sverige. Och vi kan inte nöja oss med att halka efter. Vi måste få ledare som vill att Sverige ska lyckas bättre!