En ny rapport visar att antalet flickor som könsstympas i Sverige ökar. Detta trots att det är förbjudet sedan 40 år. Men svensk lag gäller alltmer sällan i Sverige. Därför att statsmakten inte vill vara ”autoritär”.

Rapporten ”Medan vi skärs tittar världen på – könsstympning i Sverige” publicerades häromdagen av föreningen Existera.

Fördubbling sedan 2015

I den redovisar nya siffror som visar att så många som 75.000 flickor och kvinnor i Sverige kan ha utsatts för könsstympning. Det är nästan en fördubbling jämfört med siffrorna i Socialstyrelsen uppskattade i en rapport från 2015.

Riskerna och konsekvenserna av könsstympning är många, både fysiska och psykiska, till exempel smärta vid varje toalettbesök och i samband med menstruation, sex och förlossning. Själva övergreppet är extremt smärtsamt, görs ofta utan bedövning och med stora risker för infektioner eller att flickor dör av ingreppet. För många innebär det också starka och långvariga traumareaktioner, med svåra minnen av det som hände och skamkänslor kring sin kropp. 

Trots att könsstympning ger mellan 2 och 10 års fängelse känner ordföranden Luul Jama i föreningen Existera till att någon blivit dömd för övergreppen på alla dessa flickor.

Aftonbladets Jonna Sima skriver i ledare om behovet av mer auktoritet från rättsstaten: ”Därför måste vi markera: Här i Sverige är det förbjudet, och inget barn ska behöva gå igenom detta. Men om vi låter småflickor bli utsatta för den här grymheten utan att någon blir dömd – vilka signaler sänder samhället då?”

Auktoritet krävs, som vänstern inte vill ha

Men problemet med vänstern och liberaler är ju att de alltid avvisar auktoriteter som upprätthåller rättsstaten. Man varnar ständigt för ”ett auktoritärt samhälle”. Resultatet bli då detta – att de maktlösa utsätts för övergrepp.

Auktoritet krävs för att upprätthålla lagen om könsstympningsförbud.

Men det kan inte vänstern och liberaler medge, för då ger man konservativa rätt. Det är därför man offrar unga kvinnor för att få fortsätta framställa sig som ”progressiva” och ”fria”.