Trots alla miljölöften, Parisavtal och snack om att ta ansvar för klimatet satsar kommunistiska Kina stort på ny kolkraft den kommande tioårsperioden.

En ny rapport avslöjar hur Kina under 2020 byggde tre gånger så mycket kolkraft som resten av världen tillsammans – motsvarande färdigställandet av ett nytt stort kolkraftverk varje vecka.

Enligt forskningsledaren Karl Hallding vid Stockholm Environment Institute (SEI) går den gigantiska satsningen på kolkraft hand i hand med en landets ökade stålindustri de senaste två decennierna.

– Tittar man närmre på det här så ser man att det finns andra jätteskumma grejer i det kinesiska energisystemet, och det är ju att en väldigt, väldigt stor del av energibehovet – säkert över hälften – går till tung industri. Så är det inte i några andra länder, säger han till Aftonbladet.

Kinas president lovar världen gröna skogar

Avslöjandet går stick i stäv med vad kommunistpartiet lovat världssamfundet genom att skriva under Parisavtal mm.

I ett tal inför FN:s generalförsamling i höstas hävdade Kinas president Xi Jinping att Kinas målsättning var att bli klimatneutralt till år 2060.

Men det av omvärlden hyllade klimatlöftet är omöjligt att nå med den energipolitik Kina bedriver i verkligheten.

Enligt rapporten från Centre for research on energy and clean air (CREA) skulle det krävas att Kinas operativa kolkraftverk senast 2030 minskar sin kapacitet från dagens 1.095 gigawatt till 680 gigawatt. Men i verkligheten går trenden åt rakt motsatt håll – ökad kolkrafskapacitet. Enligt forskarna bakom rapporten lobbar mäktiga aktörer inom Kinas kol- och energisektor snarare för att öka kapaciteten till 1.300 gigawatt.

Alltså dubbelt så stora utsläpp som Xi Jinping lovar omvärlden.

Trump minskade utsläppen, Xi Jinping ökar dem

Tidningen Bloomberg kunde i förra veckan visa hur koldioxidutsläppen i Kina ökade med 0,5 procent, vilket står i bjärt kontrast med utvecklingen i övriga världen. Exempelvis minskade utsläppen i USA 2020 med 12,5 procent, i EU och Storbritannien med 7,5 procent och i Indien med 8,1 procent.

– Det är en våldsam massa ny kolkraft som ska ut och byggas i Kina de kommande tioårsperioden. Det rimmar inte speciellt väl med att man ska börja minska sina utsläpp, säger Karl Hallding.

– De här kolkraftverken ska ju gärna stå i 30 år för att betala sig. Så det är ju helt hål i huvudet att investera i det här om man inte tänker använda det sedan.